Filförteckning för paketet libavutil-dev i wheezy för arkitekturen i386

/usr/include/libavutil/adler32.h
/usr/include/libavutil/aes.h
/usr/include/libavutil/attributes.h
/usr/include/libavutil/audioconvert.h
/usr/include/libavutil/avassert.h
/usr/include/libavutil/avconfig.h
/usr/include/libavutil/avstring.h
/usr/include/libavutil/avutil.h
/usr/include/libavutil/base64.h
/usr/include/libavutil/bswap.h
/usr/include/libavutil/common.h
/usr/include/libavutil/cpu.h
/usr/include/libavutil/crc.h
/usr/include/libavutil/dict.h
/usr/include/libavutil/error.h
/usr/include/libavutil/eval.h
/usr/include/libavutil/fifo.h
/usr/include/libavutil/file.h
/usr/include/libavutil/imgutils.h
/usr/include/libavutil/intfloat.h
/usr/include/libavutil/intfloat_readwrite.h
/usr/include/libavutil/intreadwrite.h
/usr/include/libavutil/lfg.h
/usr/include/libavutil/log.h
/usr/include/libavutil/lzo.h
/usr/include/libavutil/mathematics.h
/usr/include/libavutil/md5.h
/usr/include/libavutil/mem.h
/usr/include/libavutil/opt.h
/usr/include/libavutil/parseutils.h
/usr/include/libavutil/pixdesc.h
/usr/include/libavutil/pixfmt.h
/usr/include/libavutil/random_seed.h
/usr/include/libavutil/rational.h
/usr/include/libavutil/samplefmt.h
/usr/include/libavutil/sha.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libavutil.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libavutil.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libavutil.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/libavutil.pc
/usr/share/doc/libavutil-dev/README.Debian.gz
/usr/share/doc/libavutil-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libavutil-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libavutil-dev/copyright