Filförteckning för paketet jackd1-firewire i wheezy för arkitekturen i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/jack/jack_firewire.so
/usr/share/doc/jackd1-firewire/AUTHORS
/usr/share/doc/jackd1-firewire/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/jackd1-firewire/README
/usr/share/doc/jackd1-firewire/TODO
/usr/share/doc/jackd1-firewire/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jackd1-firewire/copyright