Filförteckning för paketet dpm-srm-server-postgres i wheezy för arkitekturen i386

/etc/dpm-postgres/dpm-srmv1.conf
/etc/dpm-postgres/dpm-srmv1.init
/etc/dpm-postgres/dpm-srmv1.logrotate
/etc/dpm-postgres/dpm-srmv2.2.conf
/etc/dpm-postgres/dpm-srmv2.2.init
/etc/dpm-postgres/dpm-srmv2.2.logrotate
/etc/dpm-postgres/dpm-srmv2.conf
/etc/dpm-postgres/dpm-srmv2.init
/etc/dpm-postgres/dpm-srmv2.logrotate
/usr/lib/dpm-postgres/dpm-srmv1
/usr/lib/dpm-postgres/dpm-srmv1.8.gz
/usr/lib/dpm-postgres/dpm-srmv2
/usr/lib/dpm-postgres/dpm-srmv2.2
/usr/lib/dpm-postgres/dpm-srmv2.2.8.gz
/usr/lib/dpm-postgres/dpm-srmv2.8.gz
/usr/share/doc/dpm-srm-server-postgres/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dpm-srm-server-postgres/copyright
/usr/share/lintian/overrides/dpm-srm-server-postgres