Filförteckning för paketet apertium i wheezy för arkitekturen i386

/usr/bin/apertium
/usr/bin/apertium-deshtml
/usr/bin/apertium-desodt
/usr/bin/apertium-despptx
/usr/bin/apertium-desrtf
/usr/bin/apertium-destxt
/usr/bin/apertium-deswxml
/usr/bin/apertium-desxlsx
/usr/bin/apertium-filter-ambiguity
/usr/bin/apertium-gen-deformat
/usr/bin/apertium-gen-lextorbil
/usr/bin/apertium-gen-lextormono
/usr/bin/apertium-gen-modes
/usr/bin/apertium-gen-reformat
/usr/bin/apertium-gen-stopwords-lextor
/usr/bin/apertium-gen-wlist-lextor
/usr/bin/apertium-gen-wlist-lextor-translation
/usr/bin/apertium-interchunk
/usr/bin/apertium-lextor
/usr/bin/apertium-multiple-translations
/usr/bin/apertium-postchunk
/usr/bin/apertium-preprocess-corpus-lextor
/usr/bin/apertium-preprocess-transfer
/usr/bin/apertium-pretransfer
/usr/bin/apertium-rehtml
/usr/bin/apertium-reodt
/usr/bin/apertium-repptx
/usr/bin/apertium-rertf
/usr/bin/apertium-retxt
/usr/bin/apertium-rewxml
/usr/bin/apertium-rexlsx
/usr/bin/apertium-tagger
/usr/bin/apertium-tagger-apply-new-rules
/usr/bin/apertium-transfer
/usr/bin/apertium-unformat
/usr/bin/apertium-validate-acx
/usr/bin/apertium-validate-dictionary
/usr/bin/apertium-validate-interchunk
/usr/bin/apertium-validate-modes
/usr/bin/apertium-validate-postchunk
/usr/bin/apertium-validate-tagger
/usr/bin/apertium-validate-transfer
/usr/share/apertium/acx.rng
/usr/share/apertium/apertium-createmodes.awk
/usr/share/apertium/deformat.xsl
/usr/share/apertium/dix.dtd
/usr/share/apertium/format.dtd
/usr/share/apertium/interchunk.dtd
/usr/share/apertium/lexchoice.xsl
/usr/share/apertium/lexchoicebil.xsl
/usr/share/apertium/modes.dtd
/usr/share/apertium/modes/README
/usr/share/apertium/modes2bash.xsl
/usr/share/apertium/new2old.xsl
/usr/share/apertium/postchunk.dtd
/usr/share/apertium/reformat.xsl
/usr/share/apertium/tagger.dtd
/usr/share/apertium/transfer.dtd
/usr/share/doc/apertium/NEWS.gz
/usr/share/doc/apertium/README
/usr/share/doc/apertium/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/apertium/changelog.gz
/usr/share/doc/apertium/copyright
/usr/share/man/man1/apertium-deshtml.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-desodt.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-despptx.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-desrtf.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-destxt.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-deswxml.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-desxlsx.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-filter-ambiguity.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-gen-deformat.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-gen-lextorbil.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-gen-lextormono.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-gen-modes.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-gen-reformat.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-gen-stopwords-lextor.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-gen-wlist-lextor-translation.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-gen-wlist-lextor.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-interchunk.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-lextor.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-multiple-translations.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-postchunk.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-preprocess-corpus-lextor.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-preprocess-transfer.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-pretransfer.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-rehtml.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-reodt.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-repptx.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-rertf.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-retxt.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-rewxml.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-rexlsx.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-tagger-apply-new-rules.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-tagger.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-transfer.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-unformat.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-validate-acx.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-validate-dictionary.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-validate-interchunk.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-validate-modes.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-validate-postchunk.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-validate-tagger.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium-validate-transfer.1.gz
/usr/share/man/man1/apertium.1.gz