Filförteckning för paketet webcam i wheezy för arkitekturen armhf

/usr/bin/webcam
/usr/share/doc/webcam/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/webcam/changelog.gz
/usr/share/doc/webcam/copyright
/usr/share/doc/webcam/webcam.cgi
/usr/share/man/man1/webcam.1.gz