Filförteckning för paketet php5-mysqlnd i wheezy för arkitekturen armhf

/usr/lib/php5/20100525+lfs/mysql.so
/usr/lib/php5/20100525+lfs/mysqli.so
/usr/lib/php5/20100525+lfs/mysqlnd.so
/usr/lib/php5/20100525+lfs/pdo_mysql.so
/usr/share/doc/php5-mysqlnd
/usr/share/php5/mysqlnd/mysql.ini
/usr/share/php5/mysqlnd/mysqli.ini
/usr/share/php5/mysqlnd/mysqlnd.ini
/usr/share/php5/mysqlnd/pdo_mysql.ini