Filförteckning för paketet libghc-smallcheck-dev i wheezy för arkitekturen armhf

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/smallcheck-0.6/ghc-7.4.1/HSsmallcheck-0.6.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/smallcheck-0.6/ghc-7.4.1/Test/SmallCheck.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/smallcheck-0.6/ghc-7.4.1/Test/SmallCheck/Drivers.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/smallcheck-0.6/ghc-7.4.1/Test/SmallCheck/Property.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/smallcheck-0.6/ghc-7.4.1/Test/SmallCheck/Series.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/smallcheck-0.6/ghc-7.4.1/libHSsmallcheck-0.6.a
/usr/share/doc/libghc-smallcheck-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-smallcheck-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-smallcheck-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/smallcheck-0.6.conf