Filförteckning för paketet libghc-hcwiid-dev i wheezy för arkitekturen armhf

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hcwiid-0.0.1/ghc-7.4.1/HShcwiid-0.0.1.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hcwiid-0.0.1/ghc-7.4.1/System/CWiid.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hcwiid-0.0.1/ghc-7.4.1/libHShcwiid-0.0.1.a
/usr/share/doc/libghc-hcwiid-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-hcwiid-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-hcwiid-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/hcwiid-0.0.1.conf