Filförteckning för paketet libghc-harp-dev i wheezy för arkitekturen armhf

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/harp-0.4/ghc-7.4.1/HSharp-0.4.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/harp-0.4/ghc-7.4.1/Harp/Match.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/harp-0.4/ghc-7.4.1/libHSharp-0.4.a
/usr/share/doc/libghc-harp-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-harp-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-harp-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/harp-0.4.conf