Filförteckning för paketet gtk2.0-examples i wheezy för arkitekturen armhf

/usr/bin/gtk-demo
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/AUTHORS
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/NEWS.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/README.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/changelog.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/copyright
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/README.1ST
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/arrow/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/arrow/arrow.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/aspectframe/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/aspectframe/aspectframe.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/base/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/base/base.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/buttonbox/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/buttonbox/buttonbox.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/buttons/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/buttons/buttons.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/buttons/info.xpm
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/calendar/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/calendar/calendar.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/clist/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/clist/clist.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/entry/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/entry/entry.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/eventbox/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/eventbox/eventbox.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/extract.awk
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/extract.sh
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/filesel/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/filesel/filesel.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/find-examples.sh
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/fixed/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/fixed/fixed.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/frame/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/frame/frame.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/gtkdial/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/gtkdial/dial_test.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/gtkdial/gtkdial.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/gtkdial/gtkdial.h
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/helloworld/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/helloworld/helloworld.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/helloworld2/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/helloworld2/helloworld2.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/label/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/label/label.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/list/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/list/list.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/menu/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/menu/itemfactory.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/menu/menu.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/notebook/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/notebook/notebook.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/packbox/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/packbox/packbox.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/paned/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/paned/paned.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/pixmap/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/pixmap/pixmap.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/progressbar/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/progressbar/progressbar.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/radiobuttons/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/radiobuttons/radiobuttons.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/rangewidgets/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/rangewidgets/rangewidgets.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/rulers/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/rulers/rulers.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/scribble-simple/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/scribble-simple/scribble-simple.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/scribble-xinput/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/scribble-xinput/scribble-xinput.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/scrolledwin/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/scrolledwin/scrolledwin.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/selection/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/selection/gettargets.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/selection/setselection.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/spinbutton/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/spinbutton/spinbutton.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/statusbar/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/statusbar/statusbar.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/table/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/table/table.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/text/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/text/text.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/tictactoe/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/tictactoe/tictactoe.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/tictactoe/tictactoe.h
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/tictactoe/ttt_test.c
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/tree/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/tree/tree.c.gz
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/wheelbarrow/Makefile
/usr/share/doc/gtk2.0-examples/examples/wheelbarrow/wheelbarrow.c.gz
/usr/share/gtk-2.0/demo/alphatest.png
/usr/share/gtk-2.0/demo/apple-red.png
/usr/share/gtk-2.0/demo/appwindow.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/assistant.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/background.jpg
/usr/share/gtk-2.0/demo/builder.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/button_box.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/changedisplay.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/clipboard.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/colorsel.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/combobox.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/demo.ui
/usr/share/gtk-2.0/demo/dialog.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/drawingarea.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/editable_cells.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/entry_buffer.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/entry_completion.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/expander.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/floppybuddy.gif
/usr/share/gtk-2.0/demo/gnome-applets.png
/usr/share/gtk-2.0/demo/gnome-calendar.png
/usr/share/gtk-2.0/demo/gnome-foot.png
/usr/share/gtk-2.0/demo/gnome-fs-directory.png
/usr/share/gtk-2.0/demo/gnome-fs-regular.png
/usr/share/gtk-2.0/demo/gnome-gimp.png
/usr/share/gtk-2.0/demo/gnome-gmush.png
/usr/share/gtk-2.0/demo/gnome-gsame.png
/usr/share/gtk-2.0/demo/gnu-keys.png
/usr/share/gtk-2.0/demo/gtk-logo-rgb.gif
/usr/share/gtk-2.0/demo/hypertext.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/iconview.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/iconview_edit.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/images.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/infobar.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/links.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/list_store.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/menus.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/offscreen_window.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/offscreen_window2.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/panes.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/pickers.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/pixbufs.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/printing.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/rotated_text.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/search_entry.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/sizegroup.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/spinner.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/stock_browser.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/textscroll.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/textview.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/toolpalette.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/tree_store.c
/usr/share/gtk-2.0/demo/ui_manager.c