Filförteckning för paketet gpe-ownerinfo-dev i wheezy för arkitekturen armhf

/usr/include/gpe-ownerinfo.h
/usr/lib/libgpe-ownerinfo.a
/usr/share/doc/gpe-ownerinfo-dev/README
/usr/share/doc/gpe-ownerinfo-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gpe-ownerinfo-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/gpe-ownerinfo-dev/copyright