Filförteckning för paketet gcj-4.7-jre-headless i wheezy för arkitekturen armhf

/usr/bin/gcj-dbtool-4.7
/usr/bin/gij-4.7
/usr/bin/gkeytool-4.7
/usr/bin/gorbd-4.7
/usr/bin/grmid-4.7
/usr/bin/grmiregistry-4.7
/usr/bin/gtnameserv-4.7
/usr/lib/jvm/.java-gcj-4.7.jinfo
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/bin/gcj-dbtool
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/bin/gij
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/bin/java
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/bin/keytool
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/bin/orbd
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/bin/rmid
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/bin/rmiregistry
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/bin/tnameserv
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/bin/gcj-dbtool
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/bin/gij
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/bin/java
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/bin/keytool
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/bin/orbd
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/bin/rmid
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/bin/rmiregistry
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/bin/tnameserv
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/lib/arm/client/libjvm.so
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/lib/arm/libjawt.so
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/lib/arm/server/libjvm.so
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/jre/lib/security/java.security
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/man/man1/keytool.1.gz
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/man/man1/orbd.1.gz
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/man/man1/rmid.1.gz
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/man/man1/rmiregistry.1.gz
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.7/man/man1/tnameserv.1.gz
/usr/lib/jvm/java-gcj-4.7
/usr/share/doc/gcj-4.7-base/NEWS.gz
/usr/share/doc/gcj-4.7-base/README
/usr/share/doc/gcj-4.7-base/THANKS.gz
/usr/share/doc/gcj-4.7-base/test-summary.gz
/usr/share/doc/gcj-4.7-jre-headless
/usr/share/lintian/overrides/gcj-4.7-jre-headless
/usr/share/man/man1/gkeytool-4.7.1.gz
/usr/share/man/man1/gorbd-4.7.1.gz
/usr/share/man/man1/grmid-4.7.1.gz
/usr/share/man/man1/grmiregistry-4.7.1.gz
/usr/share/man/man1/gtnameserv-4.7.1.gz