Filförteckning för paketet ebumeter i wheezy för arkitekturen armhf

/usr/bin/ebumeter
/usr/bin/ebur128
/usr/share/applications/ebumeter.desktop
/usr/share/doc/ebumeter/README
/usr/share/doc/ebumeter/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ebumeter/changelog.gz
/usr/share/doc/ebumeter/copyright
/usr/share/ebumeter/bmodeM.png
/usr/share/ebumeter/bmodeS.png
/usr/share/ebumeter/bpause.png
/usr/share/ebumeter/breset.png
/usr/share/ebumeter/bscale09.png
/usr/share/ebumeter/bscale18.png
/usr/share/ebumeter/bscaleFS.png
/usr/share/ebumeter/bscaleLU.png
/usr/share/ebumeter/bstart.png
/usr/share/ebumeter/hmeter09.png
/usr/share/ebumeter/hmeter18.png
/usr/share/ebumeter/hmeterbg.png
/usr/share/ebumeter/hscale09a.png
/usr/share/ebumeter/hscale09r.png
/usr/share/ebumeter/hscale18a.png
/usr/share/ebumeter/hscale18r.png
/usr/share/ebumeter/hticks.png
/usr/share/ebumeter/redzita.png
/usr/share/man/man1/ebumeter.1.gz
/usr/share/man/man1/ebur128.1.gz
/usr/share/menu/ebumeter
/usr/share/pixmaps/ebumeter32x32.xpm