Filförteckning för paketet dbus-1-dbg i wheezy för arkitekturen armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/bin/dbus-cleanup-sockets
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/bin/dbus-daemon
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/bin/dbus-launch
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/bin/dbus-monitor
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/bin/dbus-send
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/bin/dbus-uuidgen
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/dbus-1.0/test/shell-test
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/dbus-1.0/test/test-corrupt
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/dbus-1.0/test/test-dbus-daemon
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/dbus-1.0/test/test-dbus-daemon-eavesdrop
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/dbus-1.0/test/test-loopback
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/dbus-1.0/test/test-marshal
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/dbus-1.0/test/test-refs
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/dbus-1.0/test/test-relay
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/dbus-1.0/test/test-syntax
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/dbus-1.0/test/test-syslog
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/libdbus-1.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/libdbus-1.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/libdbus-1.so.3
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/debug-build/lib/libdbus-1.so.3.7.2
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/test/shell-test
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/test/test-corrupt
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/test/test-dbus-daemon
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/test/test-dbus-daemon-eavesdrop
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/test/test-loopback
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/test/test-marshal
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/test/test-refs
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/test/test-relay
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/test/test-syntax
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dbus-1.0/test/test-syslog
/usr/lib/debug/.build-id/08/235bae10255114e32f17a8c4c89ce3acb5f7c3.debug
/usr/lib/debug/.build-id/1e/a4da5c2f5f127282a67573b090c8a2c9422b83.debug
/usr/lib/debug/.build-id/20/6fcea6b50a7924cda9a7c712140a5762062ef8.debug
/usr/lib/debug/.build-id/21/153ba9caae094cdfd492d59ef24e8bfc5eedb3.debug
/usr/lib/debug/.build-id/21/485edaeb429db6c192741cebe1880fb2f4a0f5.debug
/usr/lib/debug/.build-id/36/35b1073d1ee11be87c2877b2d59be7942a4d2a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/43/9731cd8cf3c9b9398289cc8b586de5591cc680.debug
/usr/lib/debug/.build-id/47/81b1b89071df60f91c3a9d2f9617d6a7ebdb92.debug
/usr/lib/debug/.build-id/55/47bbeb8b664a4b8a618a86ded881a6f4bcaf2b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/5c/f89c4bd7692ff61f3239157b8458556021b43f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/5f/7f612e0198a482c2bbef80384341e1991917c8.debug
/usr/lib/debug/.build-id/5f/7f7d1250aa96f4b454c76aa4132c735acb868d.debug
/usr/lib/debug/.build-id/6b/a08c76a10e2975daa1292f16d36a72f54c57a4.debug
/usr/lib/debug/.build-id/80/8e2efd4685d93883a7810725f86bfdd970b960.debug
/usr/lib/debug/.build-id/81/d865ffa5e33e377ad0cd81b0a36b9e8eeb39a4.debug
/usr/lib/debug/.build-id/86/997f9acc150ec68445cfd331342d97d6b8b6fc.debug
/usr/lib/debug/.build-id/88/7c12e9a4330c3ae2ccaa8bbf81b5aec3aeca12.debug
/usr/lib/debug/.build-id/9b/82a0794c5843c5ba067a1968cd20ac59e0c991.debug
/usr/lib/debug/.build-id/9c/9876207a40e75edad3f52a93beac261cbfd533.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a9/08612bfadb6bb9130e8c38ed29cebd3e2b476b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b4/ec5caf75908b470e9089d8d75948a608d7f079.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b6/464bec6c9cb1f5640c60e663c1289edbaba105.debug
/usr/lib/debug/.build-id/bd/50377c139efff2ae4979d1f4377d7df1212426.debug
/usr/lib/debug/.build-id/bd/c28b4d81fb51087a96bf515e8cc50f31a339f9.debug
/usr/lib/debug/.build-id/be/8632b5a0b20e1a7f21a98aeea5fe1c3e09f3fe.debug
/usr/lib/debug/.build-id/be/e050253295823273190b8344332b5390b3fe47.debug
/usr/lib/debug/.build-id/d0/c1118293dbcd5cb7f842262ff931a3350a99c9.debug
/usr/lib/debug/.build-id/e2/761dccc260df4c297c35b15e75099732e4f835.debug
/usr/lib/debug/.build-id/e2/ccd47bf5a16a66dcde3298a8e3f6bd3ca2505c.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ec/baed86a4f6af86917d5478dbb21a7acf810896.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f0/331a7a231b70d49c83d0bec373fb4bf7b4939b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f2/beb01363adaa33fe5a4512ae14ed330321e064.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f8/06df668983f64f654ef89608bc74e03f28c2bd.debug
/usr/lib/debug/.build-id/fa/8189e9c91feef7ea778bc984f7be68e737b8dc.debug
/usr/lib/debug/.build-id/fb/d31268437cb9d4cd8d5f436f12769e2ad897a6.debug
/usr/lib/debug/.build-id/fc/d14b6f122d604c8caf22bd2dc8d181673767db.debug
/usr/share/doc/dbus-1-dbg
/usr/share/lintian/overrides/dbus-1-dbg