Filförteckning för paketet cpio i wheezy för arkitekturen armhf

/bin/cpio
/bin/mt-gnu
/usr/share/doc/cpio/NEWS.gz
/usr/share/doc/cpio/README.gz
/usr/share/doc/cpio/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cpio/changelog.gz
/usr/share/doc/cpio/copyright
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/cpio.mo
/usr/share/man/man1/cpio.1.gz
/usr/share/man/man1/mt-gnu.1.gz