Filförteckning för paketet bristol i wheezy för arkitekturen armhf

/usr/bin/brighton
/usr/bin/bristol
/usr/bin/bristoljackstats
/usr/bin/startBristol
/usr/lib/bristol/libB11.a
/usr/lib/bristol/libB11.so
/usr/lib/bristol/libB11.so.0
/usr/lib/bristol/libB11.so.0.0.610
/usr/lib/bristol/libC11.a
/usr/lib/bristol/libC11.so
/usr/lib/bristol/libC11.so.0
/usr/lib/bristol/libC11.so.0.0.610
/usr/lib/bristol/libbrighton.a
/usr/lib/bristol/libbrighton.so
/usr/lib/bristol/libbrighton.so.0
/usr/lib/bristol/libbrighton.so.0.0.610
/usr/lib/bristol/libbristol.a
/usr/lib/bristol/libbristol.so
/usr/lib/bristol/libbristol.so.0
/usr/lib/bristol/libbristol.so.0.0.610
/usr/lib/bristol/libbristolaudio.a
/usr/lib/bristol/libbristolaudio.so
/usr/lib/bristol/libbristolaudio.so.0
/usr/lib/bristol/libbristolaudio.so.0.0.610
/usr/lib/bristol/libbristolic.a
/usr/lib/bristol/libbristolic.so
/usr/lib/bristol/libbristolic.so.0
/usr/lib/bristol/libbristolic.so.0.0.610
/usr/lib/bristol/libbristolmidi.a
/usr/lib/bristol/libbristolmidi.so
/usr/lib/bristol/libbristolmidi.so.0
/usr/lib/bristol/libbristolmidi.so.0.0.610
/usr/lib/bristol/libbvg.a
/usr/lib/bristol/libbvg.so
/usr/lib/bristol/libbvg.so.0
/usr/lib/bristol/libbvg.so.0.0.610
/usr/share/doc/bristol/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/bristol/NEWS.gz
/usr/share/doc/bristol/README.Debian
/usr/share/doc/bristol/README.gz
/usr/share/doc/bristol/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bristol/changelog.gz
/usr/share/doc/bristol/copyright
/usr/share/man/man1/brighton.1.gz
/usr/share/man/man1/bristol.1.gz
/usr/share/man/man1/bristolengine.1.gz
/usr/share/man/man1/bristoljackstats.1.gz
/usr/share/man/man1/startBristol.1.gz
/usr/share/menu/bristol
/usr/share/pixmaps/bristol.xpm