Filförteckning för paketet uget i wheezy för arkitekturen armel

/usr/bin/uget-gtk
/usr/share/applications/uget-gtk.desktop
/usr/share/doc/uget/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uget/changelog.gz
/usr/share/doc/uget/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/uget-icon.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/uget-downloading.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/uget-error.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/uget-icon.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/uget-downloading.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/uget-error.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/uget-icon.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/uget-downloading.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/uget-error.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/uget-icon.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/uget-downloading.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/uget-error.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/uget-icon.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/uget-icon.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/uget-icon.svg
/usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/uget.mo
/usr/share/man/man1/uget-gtk.1.gz
/usr/share/menu/uget
/usr/share/pixmaps/uget.xpm
/usr/share/sounds/uget/notification.wav