Filförteckning för paketet tworld i wheezy för arkitekturen armel

/usr/games/tworld
/usr/share/applications/tworld.desktop
/usr/share/doc/tworld
/usr/share/man/man6/tworld.6.gz
/usr/share/menu/tworld
/usr/share/pixmaps/tworld.xpm