Filförteckning för paketet subsurface i wheezy för arkitekturen armel

/usr/bin/subsurface
/usr/share/applications/subsurface.desktop
/usr/share/doc-base/subsurface
/usr/share/doc/subsurface/README.gz
/usr/share/doc/subsurface/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/subsurface/copyright
/usr/share/doc/subsurface/html/user-manual.html
/usr/share/doc/subsurface/user-manual.txt.gz
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/subsurface.svg
/usr/share/man/man1/subsurface.1.gz
/usr/share/subsurface/xslt/SuuntoSDM.xslt
/usr/share/subsurface/xslt/jdivelog2subsurface.xslt