Filförteckning för paketet php5-mcrypt i wheezy för arkitekturen armel

/usr/lib/php5/20100525+lfs/mcrypt.so
/usr/share/doc/php5-mcrypt
/usr/share/php5/mcrypt/mcrypt.ini