Filförteckning för paketet libghc-listlike-dev i wheezy för arkitekturen armel

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ListLike-3.1.4/ghc-7.4.1/Data/ListLike.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ListLike-3.1.4/ghc-7.4.1/Data/ListLike/Base.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ListLike-3.1.4/ghc-7.4.1/Data/ListLike/CharString.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ListLike-3.1.4/ghc-7.4.1/Data/ListLike/FoldableLL.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ListLike-3.1.4/ghc-7.4.1/Data/ListLike/IO.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ListLike-3.1.4/ghc-7.4.1/Data/ListLike/Instances.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ListLike-3.1.4/ghc-7.4.1/Data/ListLike/String.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ListLike-3.1.4/ghc-7.4.1/Data/ListLike/Utils.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ListLike-3.1.4/ghc-7.4.1/HSListLike-3.1.4.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ListLike-3.1.4/ghc-7.4.1/libHSListLike-3.1.4.a
/usr/share/doc/libghc-listlike-dev/README
/usr/share/doc/libghc-listlike-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-listlike-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-listlike-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/ListLike-3.1.4.conf