Filförteckning för paketet libchewing3-data i wheezy för arkitekturen armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libchewing3/chewing/ch_index_begin.dat
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libchewing3/chewing/ch_index_phone.dat
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libchewing3/chewing/dict.dat
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libchewing3/chewing/fonetree.dat
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libchewing3/chewing/ph_index.dat
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libchewing3/chewing/pinyin.tab
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libchewing3/chewing/swkb.dat
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libchewing3/chewing/symbols.dat
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libchewing3/chewing/us_freq.dat
/usr/share/doc/libchewing3-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libchewing3-data/changelog.gz
/usr/share/doc/libchewing3-data/copyright