Filförteckning för paketet kig i wheezy för arkitekturen armel

/usr/bin/kig
/usr/bin/pykig.py
/usr/lib/kde4/kigpart.so
/usr/share/applications/kde4/kig.desktop
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/constructed_a_point.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/constructed_script_object.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/constructing_a_circle.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/constructing_a_circle_2.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/edit_types_dialog.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/macro_wizard.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/macros_at_work.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/man-kig.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/script_wizard.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/script_wizard_entering_code.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/selecting_objects.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/simple_locus_construction.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/test_run_macro.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/text_label_attaching.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/text_label_wizard.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kig/text_label_wizard__select_property.png
/usr/share/doc/kig/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kig/changelog.gz
/usr/share/doc/kig/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/kig.png
/usr/share/icons/hicolor/128x128/mimetypes/application-x-kig.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/kig.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/mimetypes/application-x-kig.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/kig.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/mimetypes/application-x-kig.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/kig.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/mimetypes/application-x-kig.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/kig.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/mimetypes/application-x-kig.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/kig.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/mimetypes/application-x-kig.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/kig.svgz
/usr/share/icons/hicolor/scalable/mimetypes/application-x-kig.svgz
/usr/share/kde4/apps/katepart/syntax/python-kig.xml
/usr/share/kde4/apps/kig/builtin-macros/circle_by_center_and_line.kigt
/usr/share/kde4/apps/kig/builtin-macros/circle_by_point_and_diameter.kigt
/usr/share/kde4/apps/kig/builtin-macros/equitriangle.kigt
/usr/share/kde4/apps/kig/builtin-macros/evolute.kigt
/usr/share/kde4/apps/kig/builtin-macros/osculating_circle.kigt
/usr/share/kde4/apps/kig/builtin-macros/segment_axis.kigt
/usr/share/kde4/apps/kig/builtin-macros/square.kigt
/usr/share/kde4/apps/kig/builtin-macros/vector_difference.kigt
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/16x16/actions/kig_xfig.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/angle.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/angle_bisector.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/angle_size.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/arc.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/arc_center.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/areaCircle.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/attacher.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/baseCircle.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/bezier3.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/bezier4.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/bezierN.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/beziercurves.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/bisection.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/centerofcurvature.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/centralsymmetry.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/circlebcl.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/circlebcp.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/circlebpd.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/circlebps.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/circlebtp.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/circlelineintersection.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/circumference.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/conicasymptotes.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/conicb5p.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/coniclineintersection.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/conicsradicalline.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/controlpolygon.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/convexhull.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/curvelineintersection.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/directrix.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/distance.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/ellipsebffp.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/en.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/equilateralhyperbolab4p.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/equitriangle.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/genericaffinity.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/genericprojectivity.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/halflinebyvector.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/harmonichomology.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/hexagonbcv.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/hyperbolabffp.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/intersection.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/inversion.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/kig_numericvalue.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/kig_polygon.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/kig_text.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/line.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/linebyvector.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/locus.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/mirrorpoint.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/openpolygon.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/paint.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/parabolabtp.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/parallel.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/perpendicular.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/point.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/pointOnLine.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/pointxy.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/polygonsides.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/polygonvertices.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/python.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/radicalline.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/ray.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/rbezier3.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/rbezier4.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/rbezierN.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/rotation.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/scale.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/segment.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/segment_midpoint.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/segmentaxis.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/similitude.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/sizer.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/slope.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/square.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/stretch.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/tangent.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/test.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/testcollinear.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/testcontains.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/testdistance.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/testorthogonal.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/testparallel.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/transform-move.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/translation.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/triangle.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/vector.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/vectordifference.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/vectorsum.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/view_fit_to_page.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/22x22/actions/w.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/angle.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/angle_bisector.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/angle_size.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/arc.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/arc_center.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/areaCircle.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/attacher.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/baseCircle.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/bezier3.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/bezier4.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/bezierN.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/beziercurves.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/bisection.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/centerofcurvature.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/centralsymmetry.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/circlebcl.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/circlebcp.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/circlebpd.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/circlebps.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/circlebtp.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/circlelineintersection.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/circumference.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/conicasymptotes.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/conicb5p.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/coniclineintersection.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/conicsradicalline.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/controlpolygon.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/convexhull.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/curvelineintersection.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/directrix.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/distance.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/ellipsebffp.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/en.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/equilateralhyperbolab4p.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/equitriangle.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/genericaffinity.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/genericprojectivity.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/halflinebyvector.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/harmonichomology.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/hexagonbcv.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/hyperbolabffp.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/intersection.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/inversion.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/kig_numericvalue.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/kig_polygon.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/kig_text.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/line.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/linebyvector.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/locus.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/mirrorpoint.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/openpolygon.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/paint.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/parabolabtp.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/parallel.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/perpendicular.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/point.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/pointOnLine.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/pointxy.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/polygonsides.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/polygonvertices.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/python.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/radicalline.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/ray.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/rbezier3.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/rbezier4.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/rbezierN.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/rotation.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/scale.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/segment.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/segment_midpoint.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/segmentaxis.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/similitude.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/sizer.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/slope.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/square.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/stretch.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/tangent.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/test.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/testcollinear.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/testcontains.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/testdistance.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/testorthogonal.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/testparallel.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/transform-move.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/translation.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/triangle.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/vector.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/vectordifference.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/vectorsum.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/32x32/actions/w.png
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/angle.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/angle_bisector.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/angle_size.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/arc.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/arc_center.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/areaCircle.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/attacher.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/baseCircle.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/bezier3.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/bezier4.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/bezierN.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/beziercurves.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/bisection.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/centerofcurvature.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/centralsymmetry.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/circlebcl.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/circlebcp.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/circlebpd.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/circlebps.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/circlebtp.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/circlelineintersection.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/circumference.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/conicasymptotes.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/conicb5p.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/coniclineintersection.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/conicsradicalline.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/controlpolygon.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/convexhull.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/curvelineintersection.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/directrix.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/distance.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/ellipsebffp.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/en.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/equilateralhyperbolab4p.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/equitriangle.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/genericaffinity.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/genericprojectivity.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/halflinebyvector.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/harmonichomology.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/hexagonbcv.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/hyperbolabffp.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/intersection.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/inversion.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/kig_numericvalue.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/kig_polygon.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/kig_text.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/line.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/linebyvector.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/locus.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/mirrorpoint.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/openpolygon.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/paint.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/parabolabtp.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/parallel.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/perpendicular.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/point.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/pointOnLine.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/pointxy.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/polygonsides.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/polygonvertices.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/python.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/radicalline.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/ray.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/rbezier3.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/rbezier4.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/rbezierN.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/rotation.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/scale.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/segment.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/segment_midpoint.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/segmentaxis.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/similitude.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/sizer.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/slope.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/square.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/stretch.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/tangent.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/test.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/testcollinear.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/testcontains.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/testdistance.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/testorthogonal.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/testparallel.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/transform-move.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/translation.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/triangle.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/vector.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/vectordifference.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/vectorsum.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/icons/hicolor/scalable/actions/w.svgz
/usr/share/kde4/apps/kig/kigpartui.rc
/usr/share/kde4/apps/kig/kigui.rc
/usr/share/kde4/apps/kig/tips
/usr/share/kde4/services/kig_part.desktop
/usr/share/lintian/overrides/kig
/usr/share/man/man1/kig.1.gz