Filförteckning för paketet gpsd i wheezy för arkitekturen armel

/etc/init.d/gpsd
/lib/systemd/system/gpsd.service
/lib/systemd/system/gpsd.socket
/lib/udev/gpsd.hotplug
/lib/udev/rules.d/60-gpsd.rules
/usr/sbin/gpsd
/usr/sbin/gpsdctl
/usr/share/doc/gpsd/README.gz
/usr/share/doc/gpsd/TODO.gz
/usr/share/doc/gpsd/TROUBLESHOOTING.gz
/usr/share/doc/gpsd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gpsd/changelog.gz
/usr/share/doc/gpsd/copyright
/usr/share/man/man8/gpsd.8.gz
/usr/share/man/man8/gpsdctl.8.gz