Filförteckning för paketet geany i wheezy för arkitekturen armel

/usr/bin/geany
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/geany/classbuilder.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/geany/export.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/geany/filebrowser.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/geany/htmlchars.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/geany/saveactions.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/geany/splitwindow.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/pkgconfig/geany.pc
/usr/share/applications/geany.desktop
/usr/share/doc/geany/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/geany/NEWS.gz
/usr/share/doc/geany/README
/usr/share/doc/geany/TODO
/usr/share/doc/geany/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/geany/changelog.gz
/usr/share/doc/geany/copyright
/usr/share/man/man1/geany.1.gz
/usr/share/menu/geany
/usr/share/pixmaps/geany.xpm