Filförteckning för paketet g++ i wheezy för arkitekturen armel

/usr/bin/arm-linux-gnueabi-g++
/usr/bin/g++
/usr/share/doc/g++