Filförteckning för paketet clamav i wheezy för arkitekturen armel

/usr/bin/clambc
/usr/bin/clamscan
/usr/bin/clamsubmit
/usr/bin/sigtool
/usr/share/bug/clamav/script
/usr/share/doc/clamav/AUTHORS
/usr/share/doc/clamav/BUGS
/usr/share/doc/clamav/FAQ
/usr/share/doc/clamav/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/clamav/README.Debian.gz
/usr/share/doc/clamav/README.gz
/usr/share/doc/clamav/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clamav/changelog.gz
/usr/share/doc/clamav/copyright
/usr/share/doc/clamav/examples/clampipe
/usr/share/man/man1/clambc.1.gz
/usr/share/man/man1/clamscan.1.gz
/usr/share/man/man1/clamsubmit.1.gz
/usr/share/man/man1/sigtool.1.gz