Filförteckning för paketet camlp5 i wheezy för arkitekturen armel

/usr/bin/camlp5
/usr/bin/camlp5o
/usr/bin/camlp5o.opt
/usr/bin/camlp5r
/usr/bin/camlp5r.opt
/usr/bin/camlp5sch
/usr/bin/mkcamlp5
/usr/bin/mkcamlp5.opt
/usr/bin/ocpp5
/usr/lib/ocaml/camlp5/META
/usr/lib/ocaml/camlp5/camlp5.a
/usr/lib/ocaml/camlp5/camlp5.cma
/usr/lib/ocaml/camlp5/camlp5.cmxa
/usr/lib/ocaml/camlp5/camlp5_top.cma
/usr/lib/ocaml/camlp5/camlp5o.cma
/usr/lib/ocaml/camlp5/camlp5r.cma
/usr/lib/ocaml/camlp5/camlp5sch.cma
/usr/lib/ocaml/camlp5/diff.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/diff.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/diff.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/eprinter.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/eprinter.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/eprinter.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/extfold.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/extfold.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/extfold.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/extfun.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/extfun.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/extfun.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/fstream.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/fstream.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/fstream.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/gramext.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/gramext.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/gramext.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/gramlib.a
/usr/lib/ocaml/camlp5/gramlib.cma
/usr/lib/ocaml/camlp5/gramlib.cmxa
/usr/lib/ocaml/camlp5/grammar.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/grammar.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/grammar.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/lib.sml
/usr/lib/ocaml/camlp5/mLast.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/mLast.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/ocpp.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/odyl.a
/usr/lib/ocaml/camlp5/odyl.cma
/usr/lib/ocaml/camlp5/odyl.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/odyl.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/odyl.cmxa
/usr/lib/ocaml/camlp5/odyl.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extend.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extend.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extend.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extend.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extend_m.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extend_m.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extend_m.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extfold.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extfold.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extfold.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extfun.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extfun.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extfun.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extprint.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extprint.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_extprint.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_fstream.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_fstream.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_fstream.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_lefteval.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_lefteval.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_lefteval.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_lexer.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_lexer.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_lexer.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_lisp.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_lisp.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_lisp.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_macro.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_macro.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_macro.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_macro.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_mkast.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_mkast.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_mkast.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_mktest.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_mktest.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_mktest.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_o.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_o.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_o.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_o_fast.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_o_fast.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_oop.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_oop.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_oop.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_op.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_op.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_op.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_pprintf.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_pprintf.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_pprintf.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_pragma.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_pragma.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_pragma.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_r.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_r.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_r.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_reloc.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_reloc.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_reloc.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_rp.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_rp.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_rp.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_scheme.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_scheme.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_scheme.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_sml.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_sml.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pa_sml.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pcaml.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/pcaml.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/plexer.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/plexer.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/plexer.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/plexing.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/plexing.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/plexing.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/ploc.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/ploc.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/ploc.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/pprintf.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/pprintf.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pprintf.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_depend.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_depend.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_depend.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_dump.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_dump.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_dump.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_extend.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_extend.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_extend.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_extfun.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_extfun.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_extfun.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_extprint.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_extprint.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_extprint.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_null.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_null.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_null.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_o.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_o.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_o.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_op.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_op.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_op.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_r.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_r.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_r.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_ro.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_ro.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_ro.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_rp.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_rp.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_rp.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_scheme.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_scheme.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_scheme.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_schemep.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_schemep.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pr_schemep.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/pretty.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/pretty.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/pretty.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/prtools.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/prtools.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/q_MLast.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/q_MLast.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/q_MLast.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/q_ast.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/q_ast.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/q_ast.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/q_phony.cmo
/usr/lib/ocaml/camlp5/q_phony.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/q_phony.o
/usr/lib/ocaml/camlp5/quotation.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/quotation.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/reloc.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/reloc.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/stdpp.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/stdpp.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/stdpp.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/token.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/token.cmx
/usr/lib/ocaml/camlp5/token.mli
/usr/lib/ocaml/camlp5/versdep.cmi
/usr/lib/ocaml/camlp5/versdep.cmx
/usr/share/doc-base/camlp5
/usr/share/doc/camlp5/DEVEL.gz
/usr/share/doc/camlp5/README
/usr/share/doc/camlp5/README.Debian
/usr/share/doc/camlp5/UPGRADING
/usr/share/doc/camlp5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/camlp5/changelog.gz
/usr/share/doc/camlp5/copyright
/usr/share/doc/camlp5/html/about.html
/usr/share/doc/camlp5/html/ast_strict.html
/usr/share/doc/camlp5/html/ast_transi.html
/usr/share/doc/camlp5/html/bparsers.html
/usr/share/doc/camlp5/html/commands.html
/usr/share/doc/camlp5/html/conclusion.html
/usr/share/doc/camlp5/html/directives.html
/usr/share/doc/camlp5/html/extfun.html
/usr/share/doc/camlp5/html/fparsers.html
/usr/share/doc/camlp5/html/grammars.html
/usr/share/doc/camlp5/html/images/valid-xhtml11.png
/usr/share/doc/camlp5/html/index.html
/usr/share/doc/camlp5/html/lexers.html
/usr/share/doc/camlp5/html/library.html
/usr/share/doc/camlp5/html/locations.html
/usr/share/doc/camlp5/html/macros.html
/usr/share/doc/camlp5/html/ml_ast.html
/usr/share/doc/camlp5/html/opretty.html
/usr/share/doc/camlp5/html/parsers.html
/usr/share/doc/camlp5/html/pcaml.html
/usr/share/doc/camlp5/html/pprintf.html
/usr/share/doc/camlp5/html/pragma.html
/usr/share/doc/camlp5/html/pretty.html
/usr/share/doc/camlp5/html/printers.html
/usr/share/doc/camlp5/html/ptools.html
/usr/share/doc/camlp5/html/q_ast.html
/usr/share/doc/camlp5/html/quot.html
/usr/share/doc/camlp5/html/redef.html
/usr/share/doc/camlp5/html/revsynt.html
/usr/share/doc/camlp5/html/rss/camlp5.rss.gz
/usr/share/doc/camlp5/html/scheme.html
/usr/share/doc/camlp5/html/sources.html
/usr/share/doc/camlp5/html/strict.html
/usr/share/doc/camlp5/html/styles/base.css
/usr/share/doc/camlp5/html/syntext.html
/usr/share/man/man1/camlp5.1.gz
/usr/share/man/man1/camlp5o.1.gz
/usr/share/man/man1/camlp5o.opt.1.gz
/usr/share/man/man1/camlp5r.1.gz
/usr/share/man/man1/camlp5r.opt.1.gz
/usr/share/man/man1/camlp5sch.1.gz
/usr/share/man/man1/mkcamlp5.1.gz
/usr/share/man/man1/mkcamlp5.opt.1.gz
/usr/share/man/man1/ocpp5.1.gz
/var/lib/ocaml/lintian/camlp5.info
/var/lib/ocaml/md5sums/camlp5.md5sums