Filförteckning för paketet apt-spy i wheezy för arkitekturen armel

/etc/apt-spy.conf
/usr/bin/apt-spy
/usr/share/doc/apt-spy/README.Debian
/usr/share/doc/apt-spy/TODO
/usr/share/doc/apt-spy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/apt-spy/copyright
/usr/share/man/man5/apt-spy.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/apt-spy.8.gz