Filförteckning för paketet a56 i wheezy för arkitekturen armel

/usr/bin/a56
/usr/bin/a56-keybld
/usr/bin/a56-tobin
/usr/bin/a56-toomf
/usr/bin/bin2h
/usr/share/doc/a56/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/a56/copyright
/usr/share/man/man1/a56.1.gz