Filförteckning för paketet tennix i wheezy för arkitekturen amd64

/usr/games/tennix
/usr/share/applications/tennix.desktop
/usr/share/doc/tennix/README.gz
/usr/share/doc/tennix/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tennix/copyright
/usr/share/games/tennix/tennix.tnx
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/tennix.svg
/usr/share/man/man6/tennix.6.gz
/usr/share/menu/tennix
/usr/share/pixmaps/tennix.png
/usr/share/pixmaps/tennix.xpm