Filförteckning för paketet portslave i wheezy för arkitekturen amd64

/etc/logcheck/ignore.d.server/portslave
/etc/logcheck/ignore.d.server/portslave-pppd
/etc/portslave/pslave.conf
/usr/lib/libportslave.so
/usr/lib/libpsr.so
/usr/sbin/ctlportslave
/usr/sbin/portslave
/usr/share/doc/portslave/ChangeLog.ancient.gz
/usr/share/doc/portslave/HOW-TO-REPORT-BUGS
/usr/share/doc/portslave/HOWTO.ASSIGN_IP.gz
/usr/share/doc/portslave/MAINTAINERS
/usr/share/doc/portslave/README.time
/usr/share/doc/portslave/README_2001.gz
/usr/share/doc/portslave/RFCS
/usr/share/doc/portslave/TODO
/usr/share/doc/portslave/callback
/usr/share/doc/portslave/changelog.gz
/usr/share/doc/portslave/chatscript-for-USR-Courier
/usr/share/doc/portslave/copyright
/usr/share/doc/portslave/default-config
/usr/share/doc/portslave/environment-variables
/usr/share/doc/portslave/fido.txt
/usr/share/doc/portslave/no-portslave.txt
/usr/share/doc/portslave/pslave.conf.sample
/usr/share/doc/portslave/woody-potato.diff
/usr/share/lintian/overrides/portslave
/usr/share/man/man1/ctlportslave.1.gz
/usr/share/man/man5/pslave.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/portslave.8.gz