Filförteckning för paketet openjdk-7-jdk i wheezy för arkitekturen amd64

/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/ASSEMBLY_EXCEPTION
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/THIRD_PARTY_README
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/appletviewer
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/apt
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/extcheck
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/idlj
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jar
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jarsigner
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/javac
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/javadoc
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/javah
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/javap
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jcmd
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jconsole
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jdb
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jhat
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jinfo
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jmap
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jps
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jrunscript
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jsadebugd
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jstack
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jstat
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/jstatd
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/native2ascii
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/rmic
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/schemagen
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/serialver
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/wsgen
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/wsimport
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin/xjc
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/include/classfile_constants.h
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/include/jawt.h
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/include/jawt_md.h
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/include/jdwpTransport.h
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/include/jni.h
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/include/jni_md.h
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/include/jvmti.h
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/include/jvmticmlr.h
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/include/linux/jawt_md.h
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/include/linux/jni_md.h
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/lib/amd64/jli/libjli.so
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/lib/ct.sym
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/lib/dt.jar
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/lib/ir.idl
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/lib/jconsole.jar
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/lib/jexec
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/lib/orb.idl
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/lib/sa-jdi.jar
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/lib/tools.jar
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/appletviewer.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/apt.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/extcheck.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/idlj.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jar.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jarsigner.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/javac.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/javadoc.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/javah.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/javap.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jcmd.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jconsole.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jdb.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jhat.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jinfo.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jmap.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jps.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jrunscript.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jsadebugd.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jstack.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jstat.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/jstatd.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/native2ascii.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/rmic.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/schemagen.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/serialver.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/wsgen.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/wsimport.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/ja_JP.UTF-8/man1/xjc.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/appletviewer.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/apt.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/extcheck.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/idlj.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jar.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jarsigner.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/javac.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/javadoc.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/javah.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/javap.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jcmd.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jconsole.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jdb.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jhat.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jinfo.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jmap.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jps.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jrunscript.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jsadebugd.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jstack.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jstat.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/jstatd.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/native2ascii.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/rmic.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/schemagen.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/serialver.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/wsgen.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/wsimport.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/man/man1/xjc.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/src.zip
/usr/share/doc/openjdk-7-jdk
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/check-hotspot-hotspot.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/check-hotspot-jamvm.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/check-hotspot-zero.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/check-langtools-hotspot.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/check-langtools-jamvm.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/check-langtools-zero.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/failed_tests-hotspot.tar.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/failed_tests-jamvm.tar.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/failed_tests-zero.tar.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/jtreg-summary-hotspot.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/jtreg-summary-jamvm.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/jtreg-summary-zero.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/jtreg_output-hotspot.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/jtreg_output-jamvm.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/jtreg_output-zero.log.gz
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/mauve_output-hotspot.log
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/mauve_output-jamvm.log
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-amd64/mauve_output-zero.log
/usr/share/lintian/overrides/openjdk-7-jdk