alla flaggor
wheezy  ]
[ Källkod: jbossas4  ]

Paket: libjboss-system-java (4.2.3.GA-7)

Länkar för libjboss-system-java

Screenshot

Debianresurser:

Hämta källkodspaketet jbossas4:

Ansvariga:

Externa resurser:

Liknande paket:

JBoss System

A J2EE certified platform for developing and deploying enterprise Java applications, Web applications, and Portals, JBoss Application Server provides the full range of J2EE 1.4 features as well as extended enterprise services including clustering, caching, and persistence.

JBoss Application Server includes support for Enterprise Java Beans (EJB) 3.0 which is designed to dramatically simplify the enterprise Java programming model.

This package ships the jboss-system libraries.

Hämta libjboss-system-java

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
all 241,5 kbyte292,0 kbyte [filförteckning]