Filförteckning för paketet libgif-dev i wheezy för arkitekturen amd64

/usr/include/gif_lib.h
/usr/lib/libgif.a
/usr/lib/libgif.la
/usr/lib/libgif.so
/usr/lib/libungif.a
/usr/lib/libungif.la
/usr/lib/libungif.so
/usr/share/doc/libgif-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libgif-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgif-dev/ONEWS.gz
/usr/share/doc/libgif-dev/TODO.gz
/usr/share/doc/libgif-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgif-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgif-dev/copyright