Filförteckning för paketet libghc-haskell-src-dev i wheezy för arkitekturen amd64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskell-src-1.0.1.5/ghc-7.4.1/HShaskell-src-1.0.1.5.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskell-src-1.0.1.5/ghc-7.4.1/Language/Haskell/Lexer.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskell-src-1.0.1.5/ghc-7.4.1/Language/Haskell/ParseMonad.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskell-src-1.0.1.5/ghc-7.4.1/Language/Haskell/ParseUtils.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskell-src-1.0.1.5/ghc-7.4.1/Language/Haskell/Parser.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskell-src-1.0.1.5/ghc-7.4.1/Language/Haskell/Pretty.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskell-src-1.0.1.5/ghc-7.4.1/Language/Haskell/Syntax.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskell-src-1.0.1.5/ghc-7.4.1/libHShaskell-src-1.0.1.5.a
/usr/share/doc/libghc-haskell-src-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-haskell-src-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-haskell-src-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/haskell-src-1.0.1.5.conf