Filförteckning för paketet gnustep-dl2-sqlite-adaptor i wheezy för arkitekturen amd64

/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/Resources
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/SQLite3EOAdaptor
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/Versions/0/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/Versions/0/Resources/LoginPanel.bundle/LoginPanel
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/Versions/0/Resources/LoginPanel.bundle/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/Versions/0/Resources/LoginPanel.bundle/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/Versions/0/SQLite3EOAdaptor
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/Versions/0/libSQLite3EOAdaptor.so
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/Versions/0/libSQLite3EOAdaptor.so.0
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/Versions/0/libSQLite3EOAdaptor.so.0.0.1
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/Versions/Current
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/SQLite3EOAdaptor.framework/libSQLite3EOAdaptor.so
/usr/share/doc/gnustep-dl2-sqlite-adaptor/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnustep-dl2-sqlite-adaptor/changelog.gz
/usr/share/doc/gnustep-dl2-sqlite-adaptor/copyright