Filförteckning för paketet uim-prime i wheezy för arkitekturen all

/usr/share/doc/uim-prime
/usr/share/uim/pixmaps/prime.png
/usr/share/uim/pixmaps/prime_mode_application.png
/usr/share/uim/pixmaps/prime_mode_application_dark_background.png
/usr/share/uim/prime-custom.scm
/usr/share/uim/prime-key-custom.scm
/usr/share/uim/prime.scm