Filförteckning för paketet trac-tags i wheezy för arkitekturen all

/usr/lib/python2.6/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.6/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/SOURCES.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/entry_points.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/admin.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/api.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/htdocs/css/tractags.css
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/locale/.placeholder
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/macros.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/model.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/query.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/templates/admin_tag_change.html
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/templates/listtagged_results.html
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/templates/tag_view.html
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/ticket.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/web_ui.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/tractags/wiki.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.7/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/SOURCES.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/entry_points.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/TracTags-0.7dev.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/admin.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/api.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/htdocs/css/tractags.css
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/locale/.placeholder
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/macros.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/model.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/query.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/templates/admin_tag_change.html
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/templates/listtagged_results.html
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/templates/tag_view.html
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/ticket.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/web_ui.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/tractags/wiki.py
/usr/share/doc/trac-tags/README.Debian
/usr/share/doc/trac-tags/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/trac-tags/changelog.gz
/usr/share/doc/trac-tags/copyright
/usr/share/pyshared/TracTags-0.7dev.egg-info/PKG-INFO
/usr/share/pyshared/TracTags-0.7dev.egg-info/SOURCES.txt
/usr/share/pyshared/TracTags-0.7dev.egg-info/dependency_links.txt
/usr/share/pyshared/TracTags-0.7dev.egg-info/entry_points.txt
/usr/share/pyshared/TracTags-0.7dev.egg-info/requires.txt
/usr/share/pyshared/TracTags-0.7dev.egg-info/top_level.txt
/usr/share/pyshared/tractags/__init__.py
/usr/share/pyshared/tractags/admin.py
/usr/share/pyshared/tractags/api.py
/usr/share/pyshared/tractags/htdocs/css/tractags.css
/usr/share/pyshared/tractags/locale/.placeholder
/usr/share/pyshared/tractags/macros.py
/usr/share/pyshared/tractags/model.py
/usr/share/pyshared/tractags/query.py
/usr/share/pyshared/tractags/templates/admin_tag_change.html
/usr/share/pyshared/tractags/templates/listtagged_results.html
/usr/share/pyshared/tractags/templates/tag_view.html
/usr/share/pyshared/tractags/ticket.py
/usr/share/pyshared/tractags/web_ui.py
/usr/share/pyshared/tractags/wiki.py