Filförteckning för paketet texlive-latex-extra i wheezy för arkitekturen all

/usr/bin/authorindex
/usr/bin/exceltex
/usr/bin/makeglossaries
/usr/bin/pdfannotextractor
/usr/bin/perltex
/usr/bin/ps4pdf
/usr/bin/splitindex
/usr/bin/svn-multi
/usr/bin/vpe
/usr/share/bug/texlive-latex-extra/control
/usr/share/bug/texlive-latex-extra/script
/usr/share/doc/texlive-latex-extra/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-latex-extra/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-latex-extra/README.source
/usr/share/doc/texlive-latex-extra/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-latex-extra/copyright
/usr/share/lintian/overrides/texlive-latex-extra
/usr/share/man/man1/perltex.1.gz
/usr/share/man/man1/splitindex.1.gz
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bib/directory/business.bib
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bib/directory/family.bib
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bib/frankenstein/frankenstein.bib
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bib/gloss/glsbase.bib
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bib/gloss/sample.bib
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bib/lsc/lsc.bib
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bib/msc/biblio.bib
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/achemso/achemso.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/achemso/biochem.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/adrconv/adrbirthday.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/adrconv/adrconv.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/adrconv/adrfax.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/chet/chetref.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/datatool/databib.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/directory/address-html.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/directory/address-ldif.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/directory/address-vcard.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/directory/address.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/directory/birthday.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/directory/email-html.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/directory/email.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/directory/letter.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/directory/phone.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/dlfltxb/dlfltxbbibtex.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/dtk/dtk.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/dvdcoll/dcbib.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/frankenstein/achicago.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/gloss/glsplain.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/gloss/glsshort.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/hc/hc-de.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/hc/hc-en.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/mciteplus/IEEEtranM.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/mciteplus/IEEEtranMN.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/mciteplus/apsrevM.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/mciteplus/apsrmpM.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/minitoc/en-mtc.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/minitoc/fr-mtc.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/mslapa/mslapa.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/opcit/opcit.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/savetrees/savetrees.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/shipunov/rusnat.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/esint-type1/config.esint
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/hoekwater/manfnt/manfnt.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/epiolmec/epiolmec.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/esint-type1/esint.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/manfnt/manfnt.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/casyl/casyll10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cbcoptic/coptbase.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cbcoptic/copti.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cbcoptic/copto.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/circ/cibimos.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/circ/cicirc.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/circ/cidiod.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/circ/cioptic.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/circ/ciphysic.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/circ/cirest.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/circ/cisym.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/circ/ciwidko.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/circ/csym.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/circ/defcirc.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/clock/clock.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/esint/bigint.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/esint/esint10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/esint/mathint.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/ghab/ghab.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/niceframe/karta.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/niceframe/karta15.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/niceframe/umrand.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/niceframe/umranda.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/niceframe/umrandb.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/tram/tram.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/trsym/trsy.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/trsym/trsy10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/trsym/trsy12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/xbmc/xbmc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/casyl/casyll10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cbcoptic/copti.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cbcoptic/copto.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/circ/cioptic.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/clock/clock.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/epiolmec/EpiOlmec.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/esint/esint10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/niceframe/karta15.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/niceframe/umranda.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/niceframe/umrandb.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/relenc/zcmr8d.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/relenc/zcmra.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/trsym/trsy10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/trsym/trsy12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/xbmc/xbmc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/hoekwater/manfnt/manfnt.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cbcoptic/copti.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cbcoptic/copto.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/epiolmec/Epi-Olmec.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/esint-type1/esint10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/relenc/zcmr8d.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/relenc/zcmra.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/dtk/dtk-adr.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/dtk/dtk-idx.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/gmdoc/gmglo.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/iso/iso.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/minitoc/minitoc-fr.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/minitoc/minitoc.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/nomencl/nomencl.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/nomentbl/nomentbl.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/repeatindex/repeatindex.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/xdoc/docindex.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/metapost/makecirc/ejemplos.mp
/usr/share/texlive/texmf-dist/metapost/makecirc/latex.mp
/usr/share/texlive/texmf-dist/metapost/makecirc/makecirc.mp
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/authorindex/authorindex
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/changes/delcmdchanges.bash
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/exceltex/exceltex
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/glossaries/makeglossaries
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/glossaries/makeglossaries.bat
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/mycv/mycv_split_contents.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pax/pax.jar
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pax/pdfannotextractor.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/perltex/perltex.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pst-pdf/ps4pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pst-pdf/ps4pdf.bat
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pst-pdf/ps4pdf.bat.noMiKTeX
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pst-pdf/ps4pdf.bat.w95
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/shipunov/biokey2html.bat
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/shipunov/biokey2html.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/shipunov/biokey2html1.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/shipunov/biokey2html2.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/shipunov/biokey2html3.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/splitindex/perl/splitindex.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/svn-multi/svn-multi.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/vpe/vpe.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/2up/2up.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/2up/2up.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/arrayjobx/arrayjob.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/arrayjobx/arrayjobx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/colortab/colortab.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/colortab/colortab.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/filemod/filemod-expmin.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/filemod/filemod.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/formlett/formlett.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/frame/frame.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/frame/frame.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/poster-mac/poster.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/poster-mac/poster.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/rlepsf/rlepsf.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/serbianc/serbianc.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/serbianc/serbianc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/shapepar/shapepar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/textmerg/textmerg.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xcomment/xcomment.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xcomment/xcomment.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xstring/xstring.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xstring/xstring.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/ydoc/ydocincl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/ydoc/ydocstrip.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ESIEEcv/ESIEEcv.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/HA-prosper.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/HA-prosper.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/Aggie/AMLogo.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/Aggie/HAPAggie.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/Aggie/files.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/Capsules/HAPcapsules.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/Ciment/HAPciment.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/Fyma/HAPFyma.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/HA/HAPHA.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/HA/flower.ps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/Lakar/HAPLakar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/Simple/HAPsimple.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/TCS/HAPTCS.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/TCS/HAPTCSTealBlue.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/TCS/HAPTCSgrad.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/TCS/TCSgradlogo.ps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/TCS/TCSlogo.ps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/HA-prosper/Styles/Tycja/HAPTycja.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/Tabbing/Tabbing.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/a0poster/a0poster.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/a0poster/a0size.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/a4wide/a4wide.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/a5comb/a5comb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/abstract/abstract.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/achemso.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/achemso.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/acbcct.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/accacs.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/achre4.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/acncdm.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/acsccc.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/amclct.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/ancac3.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/ancham.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/bcches.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/bichaw.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/bipret.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/bomaf6.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/cgdefu.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/chreay.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/cmatex.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/crtoec.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/enfuem.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/esthag.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/iecred.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/inoraj.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jacsat.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jafcau.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jceaax.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jceda8.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jcisd8.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jctcce.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jmcmar.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jnprdf.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/joceah.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jpcafh.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jpcbfk.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jpccck.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jpclcd.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/jprobs.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/langd5.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/mamobx.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/mpohbp.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/nalefd.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/oprdfk.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/orgnd7.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/config/orlef7.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/achemso/natmove.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/acronym/acronym.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/acroterm/acroterm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/addlines/addlines.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/adjmulticol/adjmulticol.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/adrconv/adrdir.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/adrconv/adrplaner.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/adrconv/adrsmall.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/advdate/advdate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkconditional.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkcounterlabelpattern.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkcs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkdoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkgerman.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkgermanabbreviations.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akklecture.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akklongpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkmath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkmathbasic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkmathdisc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkmathfun.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkmathnum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkmathpaper.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkmathproof.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkmathrel.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkmathset.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkmathtext.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akknum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkparskip.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkscript.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akksection.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkstring.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akktecdoc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akktex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akktex/akkwidepage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akletter/akfax.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akletter/akletter.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akletter/akletter.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/akletter/myletter.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/alterqcm/alterqcm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/altfont/altfont.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/altfont/altfont.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/altfont/psfont.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/altfont/psfont.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsaddr/amsaddr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/animate/animate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/animate/animfp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/anonchap/anonchap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/answers/answers.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/anyfontsize/anyfontsize.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/appendix/appendix.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/appendixnumberbeamer/appendixnumberbeamer.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/arcs/arcs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/assignment/assignment.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/attachfile/attachfile.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/authoraftertitle/authoraftertitle.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/authorindex/authorindex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/autonum/autonum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/background/background.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bashful/bashful.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bchart/bchart.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beamer2thesis/beamer2thesis.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beamer2thesis/beamercolorthemetorinoth.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beamer2thesis/beamerfontthemetorinoth.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beamer2thesis/beamerinnerthemetorinoth.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beamer2thesis/beamerouterthemetorinoth.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beamer2thesis/beamerthemeTorinoTh.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beamer2thesis/logopolito.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beameraudience/beameraudience.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beamerposter/beamerposter.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beamersubframe/beamersubframe.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beamerthemejltree/beamerthemeJLTree.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beamerthemenirma/beamerthemenirma.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/begriff/begriff.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/beton/beton.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bez123/bez123.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bez123/multiply.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bezos/accents.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bezos/arabicfront.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bezos/babeltools.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bezos/checkend.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bezos/dotlessi.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bezos/esindex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bezos/soulpos.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bezos/subdocs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bezos/tensind.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bhcexam/BHCexam.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bhcexam/BHCexam.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bigfoot/bigfoot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bigfoot/perpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bigfoot/suffix.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bigints/bigints.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bizcard/bizcard.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/blindtext/blindtext.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/blkarray/blkarray.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/block/block.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/blowup/blowup.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/boites/boites.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/boites/boites_exemples.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bold-extra/bold-extra.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bookest/bookest.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/booklet/bkltprnt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/booklet/booklet.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/boolexpr/boolexpr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bophook/bophook.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/boxedminipage/boxedminipage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/boxhandler/boxhandler.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bracketkey/bracketkey.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/braket/braket.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/breakurl/breakurl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bullcntr/bullcntr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bullcntr/bullenum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bussproofs/bussproofs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/calctab/calctab.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/calrsfs/OMSrsfs.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/calrsfs/calrsfs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cals/cals.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/calxxxx-yyyy/calxxxx-yyyy.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cancel/cancel.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/canoniclayout/canoniclayout.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/capt-of/capt-of.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/captcont/captcont.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/captdef/captdef.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cases/cases.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/casyl/casyltex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/catchfilebetweentags/catchfilebetweentags.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/catechis/catechis.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/catoptions/catoptions-guide.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/catoptions/catoptions.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cbcoptic/coptic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cbcoptic/lcopcoptic.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cbcoptic/prnthyph.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ccaption/ccaption.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cclicenses/cclicenses.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cd-cover/cd-cover.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cd/cd.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cdpbundl/adiseal.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cdpbundl/articoletteracdp.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cdpbundl/cdpaddon.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cdpbundl/cdpshues-example.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cdpbundl/cdpshues.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cdpbundl/epson-stylus-740.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cdpbundl/hp-laserjet-4500.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cdpbundl/lettcdpadi.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cdpbundl/letteracdp.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cellspace/cellspace.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/censor/censor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/changebar/changebar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/changelayout/changelayout.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/changepage/changepage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/changepage/chngpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/changes/changes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chappg/chappg.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chapterfolder/chapterfolder.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chet/chet.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chextras/chextras.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chextras/eu1lmros.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chextras/eu1lmssos.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chextras/eu1lmttos.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chextras/eu1lmvttos.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chextras/t1lmros.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chextras/t1lmssos.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chextras/t1lmttos.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chextras/t1lmvttos.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chletter/chletter.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chngcntr/chngcntr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/chronology/chronology.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/circ/basic.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/circ/box.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/circ/circ.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/circ/gate.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/circ/ic.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/circ/oldgate.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/circ/optics.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/circ/physics.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/clefval/clefval.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cleveref/cleveref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/clock/clock.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/clock/clock.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cmdstring/cmdstring.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cmsd/cmsd.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cmsd/t1cmsd.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cmsd/ts1cmsd.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/codedoc/codedoc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/codepage/code437.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/codepage/code850.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/codepage/codeiso1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/codepage/codemac.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/codepage/codepage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/codepage/initcar.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/codepage/shapecm.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/codepage/shapedc.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/collcell/collcell.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/collectbox/collectbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/colordoc/colordoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/colorinfo/colorinfo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/colorwav/colorwav.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/colourchange/colourchange.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/combelow/combelow.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/combine/combcite.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/combine/combine.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/combine/combinet.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/combine/combnat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/comma/comma.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/comment/comment.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/concprog/ConcProg.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/constants/constants.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/contour/contour.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/contour/contour.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/contour/dvips.cnt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/contour/dvipsone.cnt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/contour/pdftex.cnt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/contour/vtex.cnt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cooking/cooking.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cool/cool.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/coollist/coollist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/coolstr/coolstr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/coolthms/coolthms.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cooltooltips/cooltooltips.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/coordsys/coordsys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/coordsys/logsys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/copyrightbox/copyrightbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/coseoul/coseoul.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/courseoutline/courseoutline.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/coursepaper/coursepaper.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/coverpage/CoverPage.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/coverpage/CoverPage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cprotect/cprotect.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/crbox/crbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/crossreference/crossreference.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/csquotes/csq-compat.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/csquotes/csquotes.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/csquotes/csquotes.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/csquotes/csquotes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/csvsimple/csvsimple.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/csvtools/csvpie.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/csvtools/csvsort.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/csvtools/csvtools.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cuisine/cuisine.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/currfile/currfile-abspath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/currfile/currfile.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/currvita/currvita.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cutwin/cutwin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cv/CV.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cweb-latex/cwbl-german.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cweb-latex/cweb.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cweb-latex/cweb.cls.patch
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cweb-latex/cwebarray.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cweb-latex/keyvald.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dashbox/dashbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dashrule/dashrule.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dashundergaps/dashundergaps.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datatool/databar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datatool/databib.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datatool/datapie.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datatool/dataplot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datatool/datatool.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datatool/person.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dateiliste/dateiliste.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datenumber/datenumber.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datenumber/datenumberUSenglish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datenumber/datenumberdummy.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datenumber/datenumberenglish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datenumber/datenumberfrench.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datenumber/datenumbergerman.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datenumber/datenumberspanish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/datetime.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-UKenglish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-USenglish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-american.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-austrian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-bahasa.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-basque.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-breton.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-british.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-bulgarian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-catalan.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-croatian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-czech.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-danish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-dutch.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-esperanto.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-estonian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-finnish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-french.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-galician.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-german.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-greek.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-hebrew.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-icelandic.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-irish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-italian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-latin.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-lsorbian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-magyar.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-naustrian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-ngerman.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-norsk.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-polish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-portuges.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-romanian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-russian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-samin.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-scottish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-serbian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-slovak.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-slovene.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-spanish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-swedish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-turkish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-ukraineb.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-usorbian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/datetime/dt-welsh.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dblfloatfix/dblfloatfix.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/decimal/decimal.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/decorule/decorule.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/delim/delim.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/delimtxt/delimtxt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/diagbox/diagbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/diagnose/diagnose.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dichokey/dichokey.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dinbrief/dinbrief.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dinbrief/dinbrief.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dinbrief/dinbrief.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/directory/directory.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dirtytalk/dirtytalk.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dlfltxb/dlfltxbcodetips.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dlfltxb/dlfltxbmarkup.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dlfltxb/dlfltxbmarkupbookkeys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dlfltxb/dlfltxbmisc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dlfltxb/dlfltxbtocconfig.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dnaseq/dnaseq.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/docmfp/docmfp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/docmute/docmute.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/documentation/documentation.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/doi/doi.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dotarrow/DotArrow.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dotseqn/dotseqn.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dox/dox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dpfloat/dpfloat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dprogress/dprogress.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/drac/drac.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/draftcopy/draftcopy.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/draftcopy/draftcopy.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/draftwatermark/draftwatermark.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dtk/dtk-pdf.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dtk/dtk-url.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dtk/dtk.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dtk/dtk.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dtk/dtk12.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dtk/dtklogos.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/UKenglish.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/USenglish.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/acadian.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/american.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/australian.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/austrian.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/brazil.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/brazilian.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/british.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/canadian.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/canadien.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/english.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/francais.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/french.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/frenchb.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/german.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/germanb.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/italian.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/naustrian.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/newzealand.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/ngerman.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/polish.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/portuges.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/portuguese.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcl/spanish.dcl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dcwrtbib.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/dvdcoll.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvdcoll/pdfnotiz.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ean13isbn/ean13isbn.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/easy-todo/easy-todo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/easy/easy.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/easy/easybib.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/easy/easybmat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/easy/easyeqn.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/easy/easymat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/easy/easytable.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/easy/easyvector.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/easyfig/easyfig.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/easylist/easylist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ebezier/ebezier.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ecclesiastic/ecclesiastic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ecv/ecv.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ecv/ecvEnglish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ecv/ecvGerman.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ecv/ecvNLS.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ed/ed.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/edmargin/edmargin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/eemeir/eemeir.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/egplot/egplot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ellipsis/ellipsis.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/elmath/elmath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/elpres/elpres.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/emarks/emarks.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/emptypage/emptypage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/emulateapj/emulateapj.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/endfloat/efxmpl.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/endfloat/endfloat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/endheads/endheads.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/endnotes/endnotes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/engpron/engpron-tools.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/engpron/engpron.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/engrec/engrec.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/enumitem-zref/enumitem-zref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/enumitem/enumitem.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/envbig/envbig.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/environ/environ.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/envlab/envlab.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/envlab/envlab.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/epigraph/epigraph.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/epiolmec/epiolmec.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/eqell/eqell.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/eqlist/eqlist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/eqname/eqname.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/eqparbox/eqparbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/errata/errata.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/esdiff/esdiff.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/esint/esint.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/esint/uesint.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/etaremune/etaremune.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/etextools/etextools.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/etoolbox/etoolbox.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/etoolbox/etoolbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/eukdate/eukdate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/EuropeFlagBW.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/EuropeFlagBW.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/EuropeFlagBlueCMYK.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/EuropeFlagBlueCMYK.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/EuropeFlagCMYK.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/EuropeFlagCMYK.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/EuropeFlagWB.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/EuropeFlagWB.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvbg.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvca.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvcs.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvda.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvde.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecven.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecves.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvet.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvfi.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvfr.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvgl.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvgr.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvhu.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvis.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvit.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvlt.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvlv.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvmt.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvnl.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvno.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvpl.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvpt.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvro.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvsk.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvsl.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvsr.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/ecvsv.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/europasslogo.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/europasslogo.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/europecv.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/everyhook/everyhook.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/everypage/everypage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/exam/exam.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/examdesign/examdesign.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/examplep/codep.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/examplep/examplep.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/examplep/verbfwr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/exceltex/exceltex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/excludeonly/excludeonly.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/exercise/exercise.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/exp-testopt/exp-testopt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/expdlist/expdlist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/export/dvipaste.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/export/export.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/extract/extract.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/facsimile/fac-de.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/facsimile/fac-en.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/facsimile/facsimile.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancynum/fancynum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancypar/fancypar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancytabs/fancytabs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancytooltips/fancytipmark.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancytooltips/fancytipmark.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancytooltips/fancytipmark.svg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancytooltips/fancytooltips.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/figsize/figsize.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/filecontents/filecontents.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/filehook/filehook-fink.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/filehook/filehook-listings.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/filehook/filehook-memoir.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/filehook/filehook-scrlfile.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/filehook/filehook.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/filehook/pgf-filehook.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fileinfo/fileinfo.RLS
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fileinfo/myfilist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fileinfo/readprov.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/filemod/filemod-expmin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/filemod/filemod.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fink/fink.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/finstrut/finstrut.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixfoot/fixfoot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/fixme.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/env/fxenvlayoutcolor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/env/fxenvlayoutcolorsig.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/fxlayoutmarginnote.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/fxlayoutpdfcmargin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/fxlayoutpdfcnote.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/fxlayoutpdfcsigmargin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/fxlayoutpdfcsignote.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/fxlayoutpdfmargin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/fxlayoutpdfnote.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/fxlayoutpdfsigmargin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/fxlayoutpdfsignote.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/target/fxtargetlayoutchangebar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/target/fxtargetlayoutcolor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/layouts/target/fxtargetlayoutcolorcb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/themes/fxthemecolor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/themes/fxthemecolorsig.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fixme/themes/fxthemesignature.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fjodor/fjodor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/flabels/flabels.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/flacards/flacards.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/flagderiv/flagderiv.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/flashcards/avery5371.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/flashcards/avery5388.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/flashcards/flashcards.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/flashmovie/flashmovie.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/flashmovie/player_flv_maxi.swf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/flipbook/flipbook.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/flippdf/flippdf.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/floatflt/floatflt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/floatrow/floatpagestyle.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/floatrow/floatrow.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/floatrow/fr-fancy.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/floatrow/fr-longtable.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/floatrow/fr-subfig.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/floatrow/listpen.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/flowfram/flowfram.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fmp/fmp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fmtcount/fc-UKenglish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fmtcount/fc-USenglish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fmtcount/fc-british.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fmtcount/fc-english.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fmtcount/fc-french.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fmtcount/fc-german.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fmtcount/fc-italian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fmtcount/fc-portuges.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fmtcount/fc-spanish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fmtcount/fmtcount.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fn2end/fn2end.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fnbreak/fnbreak.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fncychap/fncychap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fncylab/fncylab.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fnpara/fnpara.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fnpct/fnpct.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/foilhtml/foilhtml.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/foilhtml/foilhtml.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fontaxes/fontaxes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fonttable/fonttable.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/footmisc/footmisc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/footnoterange/footnoterange.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/footnpag/footnpag.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/forarray/forarray.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/forloop/forloop.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/formular/formular.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fragments/checklab.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fragments/overrightarrow.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fragments/removefr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fragments/subscript.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/framed/framed.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/abbrevs.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/abbrevs.stq
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/abbrevs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/achicago.stq
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/achicago.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/allocate.sto
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/attrib.stq
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/attrib.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/blkcntrl.stq
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/blkcntrl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/compsci.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/compsci.stq
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/compsci.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/dialogue.stq
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/dialogue.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/lips.stq
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/lips.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/moredefs.stq
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/moredefs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/newclude.stq
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/newclude.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/simple.sto
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/slemph.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/slemph.stq
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/slemph.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/tag.sto
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/titles.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/titles.stq
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/frankenstein/titles.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/friulan/friulan.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/friulan/furlan.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ftcap/ftcap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ftnxtra/ftnxtra.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fullblck/fullblck.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fullwidth/fullwidth.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fundus-calligra/calligra.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fundus-cyr/cyr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fundus-sueterlin/suetterl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fwlw/fwlw.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/g-brief/g-brief.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/g-brief/g-brief.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/g-brief/g-brief2.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/g-brief/g-brief2.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gauss/gauss.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gcard/gcard.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gcite/gcite.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/genmpage/genmpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/getfiledate/getfiledate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ghab/ghab.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/ansinew.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/applemac.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/ascii.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/cp1250.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/cp1252.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/cp437.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/cp437de.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/cp850.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/cp852.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/cp865.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/decmulti.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/ginpenc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/latin1.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/latin2.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/latin3.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/latin5.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/latin9.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ginpenc/next.gie
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gitinfo/gitinfo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gitinfo/gitsetinfo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gloss/gloss.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/base/glossaries-babel.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/base/glossaries-compatible-207.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/base/glossaries-polyglossia.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/base/glossaries.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/base/mfirstuc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-Brazilian.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-Danish.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-Dutch.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-English.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-French.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-German.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-Irish.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-Italian.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-Magyar.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-Polish.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-Serbian.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/dict/glossaries-dictionary-Spanish.dict
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/expl/glossaries-accsupp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/styles/glossary-hypernav.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/styles/glossary-inline.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/styles/glossary-list.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/styles/glossary-long.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/styles/glossary-longragged.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/styles/glossary-mcols.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/styles/glossary-super.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/styles/glossary-superragged.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/glossaries/styles/glossary-tree.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmdoc-enhance/gmdoc-enhance.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmdoc/gmdoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmdoc/gmdocc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmdoc/gmoldcomm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmeometric/gmeometric.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmiflink/gmiflink.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmRCS.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmampulex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmbase.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmcommand.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmenvir.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmlogos.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmmeta.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmmw.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmnotonlypream.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmparts.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmrelsize.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmtypos.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmurl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmutils/gmutils.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gmverb/gmverb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphicx-psmin/graphicx-psmin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/grfpaste/grfpaste.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/grid/grid.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/gridset/gridset.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/guitlogo/guit.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/guitlogo/guit.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hanging/hanging.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hardwrap/hardwrap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/harnon-cv/harnon-cv.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/harpoon/harpoon.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hc/german.hld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hc/hcart.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hc/hcletter.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hc/hcreport.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hc/hcslides.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/he-she/he-she.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hhtensor/hhtensor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/histogr/histogr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hitec/hitec.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hletter/hdefine.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hletter/hhead.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hletter/hlete.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hletter/hletf.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hletter/hletg.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hletter/hletter.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hletter/hsetup.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hletter/mergeh.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hpsdiss/hpsdiss.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hrefhide/hrefhide.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hvindex/hvindex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hypdvips/hypdvips.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/amsart.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/amsbook.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/amsdtx.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/amsldoc.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/amsmath.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/amsproc.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/amstex.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/amsthm.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/article.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/book.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/cweb.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/doc.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/fancyheadings.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/ftnright.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/hxt-bc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/hyper.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/leqno.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/letter.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/longtable.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/ltnews.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/ltxdoc.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/ltxguide.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/natbib.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/proc.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/report.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/slides.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/subeqnarray.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/theorem.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/upref.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyper/xr.hyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hypernat/hypernat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperxmp/hyperxmp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyphenat/hyphenat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/idxlayout/idxlayout.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/aqua_ravines.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/aqua_ravines.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/button1c.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/button1c.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/button1e.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/button1e.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/buttonec.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/buttonec.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/buttonee.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/buttonee.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/buttongc.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/buttongc.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/buttonge.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/buttonge.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/ifmlogoc.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/ifmlogoc.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/ifmlogog.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/ifmlogog.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/ifmslide.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/ifmslide.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/liquid_helium.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmslide/liquid_helium.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifmtarg/ifmtarg.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifnextok/ifnextok.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifoddpage/ifoddpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifplatform/ifplatform.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ifthenx/ifthenx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/image-gallery/image-gallery.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/imakeidx/imakeidx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/import/import.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/inlinedef/inlinedef.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/inputtrc/inputtrc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interactiveworkbook/interactiveworkbook-web.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interactiveworkbook/interactiveworkbook.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-LaTeX.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-appendix.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-base.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-bookmark.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-embedfile.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-enumitem.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-environ.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-etoolbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-fancyhdr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-hypbmsec.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-hyperref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-makecell.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-marks.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-pgfkeys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-scrlfile.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-tikz.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-titlesec.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-tocloft.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-truncate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces-umrand.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/interfaces/interfaces.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/inversepath/inversepath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/invoice/invoice.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/invoice/invoice.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso/askincv1.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso/iso10.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso/iso11.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso/iso9.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso/isov2.4ht
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso/isov2.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/aicv1.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/apendint.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/apmpspec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/apmptbl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/apmptempl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/apsstempl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/apv12.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/atsv11.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap10.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap11.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap12.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap13.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap14.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap15.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap16.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap2.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap3.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap4.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap5.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap6.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap7.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap8.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfap9.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats10.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats11.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats12.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats14.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats2.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats3.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats4.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats5.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats6.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats7.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats8.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfats9.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfir1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfir2.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfir3.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfs1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfs2.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/bpfs3.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/irv12.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/stepman.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/stepv13.4ht
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/stepv13.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iso10303/stppdlst.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isodate/danish.idf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isodate/english.idf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isodate/french.idf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isodate/german.idf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isodate/isodate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isodate/isodateo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isodate/italian.idf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isodate/norsk.idf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isodate/swedish.idf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isodoc/isodoc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isodoc/isodocsymbols.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isonums/isonums.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isorot/isorot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/isotope/isotope.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/issuulinks/issuulinks.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/iwhdp/iwhdp.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/jlabels/jlabels.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/jvlisting/jvlisting.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/kantlipsum/kantlipsum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/kerntest/kerntest.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/kerntest/ly1mtx.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/kerntest/ot1mtx.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/kerntest/t1cmr-1200.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/kerntest/t1mtx.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/kerntest/t2amtx.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/kerntest/t2bmtx.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/kerntest/ts1mtx.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/keycommand/keycommand.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/keyreader/keyreader-guide.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/keyreader/keyreader.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/keystroke/keystroke.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/keystroke/keystroke_left.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/keystroke/keystroke_left.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/keystroke/keystroke_middle.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/keystroke/keystroke_middle.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/keystroke/keystroke_right.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/keystroke/keystroke_right.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/keyval2e/keyval2e.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/kix/kix.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/koma-moderncvclassic/koma-moderncvclassic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/koma-script-sfs/SFS.lco
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/labbook/labbook.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/labelcas/labelcas.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/labels/labels.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/labels/olabels.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lastpage/lastpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lastpage/lastpage209.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/layouts/layouts.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lazylist/lazylist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lcd/lcd.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lcg/lcg.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/leading/leading.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/leaflet/leaflet.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/leftidx/leftidx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lettre/default.ins
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lettre/lettre.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lettre/lettre.cls_2.346
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lettre/obs.ins
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lettrine/lettrine.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lettrine/lettrine.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lettrine/optfile.cfl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lettrine/pacl.cfl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lettrine/padl.cfl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lettrine/pzc2.cfl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lettrine/pzc3.cfl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lewis/lewis.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lhelp/lhelp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/libgreek/libgreek.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/limap/limap.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/limap/limap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/linegoal/linegoal.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/listing/listing.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/listliketab/listliketab.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/listofsymbols/listofsymbols.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lkproof/proof.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lmake/lmake.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/locality/locality.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/localloc/localloc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/logbox/logbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/logical-markup-utils/onedash.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/logical-markup-utils/quoted.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/logpap/logpap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/longnamefilelist/lonaflst.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lsc/lsc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lstaddons/lstautogobble.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lstaddons/lstlinebgrd.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltabptch/ltabptch.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxdockit/btxdockit.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxdockit/ltxdockit.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxdockit/ltxdockit.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxdockit/ltxdockit.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxdockit/ltxdockit.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxindex/ltxindex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxkeys/ltxkeys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxkeys/pathkeys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxnew/ltxnew.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxtools/ltxtools-base.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxtools/ltxtools-doc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxtools/ltxtools-environ.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxtools/ltxtools-incluput.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxtools/ltxtools-index.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxtools/ltxtools-review.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxtools/ltxtools-trace.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxtools/ltxtools.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/magaz/magaz.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mailing/mailing.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mailmerge/mailmerge.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/makebarcode/makebarcode.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/makebox/makebox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/makecell/makecell.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/makecmds/makecmds.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/makedtx/creatdtx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/makeglos/makeglos.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/manfnt/manfnt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/manuscript/manuscript.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/marginfix/marginfix.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/marginnote/marginnote.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mathalfa/mathalfa.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mathastext/mathastext.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mathexam/mathexam.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/maybemath/maybemath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mbenotes/mbenotes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mcaption/mcaption.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mceinleger/mceinleger.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mcite/mcite.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mciteplus/mciteplus.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mdframed/ltxmdf.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mdframed/md-frame-0.mdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mdframed/md-frame-1.mdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mdframed/md-frame-2.mdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mdframed/md-frame-3.mdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mdframed/mdframed.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/media9/javascript/3Dmenu.js
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/media9/javascript/3Dspintool.js
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/media9/javascript/animation.js
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/media9/javascript/asylabels.js
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/media9/media9.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/media9/players/APlayer.swf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/media9/players/StrobeMediaPlayback.swf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/media9/players/VPlayer.swf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/meetingmins/meetingmins.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/memexsupp/memexsupp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/menu/menu.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/menukeys/menukeys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/method/method.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/metre/metre.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mftinc/mftinc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/midpage/midpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minibox/minibox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minipage-marginpar/minipage-marginpar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minipage-marginpar/mpgmpar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/UKenglish.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/USenglish.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/acadian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/acadien.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/afrikaan.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/afrikaans.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/albanian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/american.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/arab.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/arab2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/arabi.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/arabic.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/armenian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/australian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/austrian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/bahasa.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/bahasai.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/bahasam.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/bangla.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/basque.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/bengali.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/bicig.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/bicig2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/bicig3.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/bithe.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/boldsc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/brazil.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/brazilian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/breton.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/british.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/bulgarian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/bulgarianb.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/buryat.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/buryat2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/canadian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/canadien.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/castillan.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/castillian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/catalan.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/chinese1.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/chinese1.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/chinese2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/chinese2.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/croatian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/czech.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/danish.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/dblaccnt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/devanagari.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/dutch.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/english.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/english1.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/english2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/esperant.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/esperanto.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/estonian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/ethiopia.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/ethiopian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/ethiopian2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/farsi1.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/farsi1.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/farsi2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/farsi2.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/farsi3.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/finnish.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/finnish2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/franc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/francais.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/frbib.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/french.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/french1.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/french2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/frenchb.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/frenchle.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/frenchpro.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/frnew.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/galician.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/german.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/germanb.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/germanb2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/greek-mono.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/greek-polydemo.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/greek-polykatha.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/greek.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/guarani.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hangul-u8.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hangul-u8.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hangul1.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hangul1.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hangul2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hangul2.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hangul3.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hangul3.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hangul4.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hangul4.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hanja-u8.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hanja-u8.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hanja1.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hanja1.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hanja2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hanja2.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hebrew.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hebrew2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hindi-modern.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hindi.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/hungarian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/icelandic.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/indon.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/indonesian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/interlingua.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/irish.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/italian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/italian2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese2.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese3.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese3.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese4.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese4.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese5.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese5.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese6.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese6.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/kannada.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/khalkha.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/latin.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/latin2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/latinc.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/latinc2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/latvian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/latvian2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/letton.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/letton2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/lithuanian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/lithuanian2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/lowersorbian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/lsorbian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/magyar.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/magyar2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/magyar3.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/malay.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/malayalam-b.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/malayalam-keli.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/malayalam-keli2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/malayalam-mr.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/malayalam-omega.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/malayalam-omega.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/malayalam-rachana.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/malayalam-rachana2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/malayalam-rachana3.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/manju.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/mexican.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/meyalu.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/minitoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/mongol.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/mongolb.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/mongolian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/mtcmess.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/mtcoff.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/mtcpatchmem.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/mypatches.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/naustrian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/newzealand.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/ngerman.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/ngermanb.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/ngermanb2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/norsk.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/norsk2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/nynorsk.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/nynorsk2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/occitan.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/occitan2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/polish.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/polish2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/polski.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/portuges.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/portuguese.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/romanian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/romanian2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/romanian3.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-cca.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-cca.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-cca1.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-cca1.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-lh.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-lh.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-lhcyralt.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-lhcyralt.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-lhcyrkoi.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-lhcyrkoi.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-lhcyrwin.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian-lhcyrwin.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian2m.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russian2o.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russianb.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/russianc.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/samin.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/scottish.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/serbian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/serbianc.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/slovak.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/slovene.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/spanish.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/spanish2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/spanish3.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/spanish4.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/swahili.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/swedish.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/swedish2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/thai.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/thai.mlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/turkish.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/uighur.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/uighur2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/uighur3.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/ukraineb.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/ukrainian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/uppersorbian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/usorbian.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/vietnam.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/vietnamese.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/welsh.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/xalx.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/xalx2.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/xalx3.mld
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minted/minted.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minutes/minutes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/misc209/bibmods.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/misc209/example.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/misc209/hangcaption.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/misc209/multind.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/misc209/portland.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/misc209/psboxit.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mla-paper/mla.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mlist/mlist.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mlist/mlist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/lmr-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/lmr.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ly1.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/mmap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/oml-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/oml.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/omlbit-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/omlbit.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/omlmit-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/omlmit.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/oms-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/oms.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/omsb-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/omx-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/omx.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1rbxit-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1rbxit.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1rbxn-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1rbxn.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1rmit-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1rmit.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1rmn-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1rmn.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1ssbxn-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1ssbxn.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1ssmn-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1ssmn.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1ttmn-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1ttmn.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ot1xxx-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/t1-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/t1.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ueuf-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ueufb-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ulasy-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/ulasy.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/umsa-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/umsa.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/umsb-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/umsb.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/upsy-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/upsy.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/upzd-m.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mmap/upzd.cmap
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncv.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorblack.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorblue.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorgreen.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorgrey.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolororange.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorpurple.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorred.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcompatibility.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvstylebanking.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvstylecasual.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvstyleclassic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvstyleempty.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvstyleoldstyle.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/tweaklist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderntimeline/moderntimeline.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/modref/modref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/modroman/modroman.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/monofill/monofill.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moreenum/moreenum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morefloats/morefloats.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/atari_ht.fdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/blog.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/blogdot.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/blogdot.css
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/blogdot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/hypertoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/lang-de.fdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/lang-en.fdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/lnavicol.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/morehype.RLS
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/texblog.fdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morehype/texlinks.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moresize/moresize.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moreverb/moreverb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/morewrites/morewrites.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/movie15/movie15.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mparhack/mparhack.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/msc/msc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/msg/french_msg-msg.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/msg/german_msg-msg.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/msg/msg-msg.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/msg/msg.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/msg/norsk_msg-msg.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mslapa/mslapa.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mtgreek/mtgreek.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/multenum/multienum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/multibbl/multibbl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/multicap/multicap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/multienv/multienv.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/multirow/bigdelim.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/multirow/bigstrut.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/multirow/multirow.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mversion/mVersion.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-grid-100x100bp.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-grid-100x100bp.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-grid-100x100bp.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-grid-100x100bp.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-grid-100x100bp.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-grid-100x100pt.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-grid-100x100pt.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-grid-100x100pt.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-grid-100x100pt.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-grid-100x100pt.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-10x16.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-10x16.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-10x16.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-10x16.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-10x16.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-16x10.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-16x10.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-16x10.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-16x10.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-16x10.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-16x9.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-16x9.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-16x9.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-16x9.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-16x9.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-1x1.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-1x1.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-1x1.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-1x1.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-1x1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-4x3.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-4x3.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-4x3.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-4x3.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-4x3.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-9x16.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-9x16.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-9x16.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-9x16.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-9x16.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a3-landscape.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a3-landscape.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a3.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a3.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a4-landscape.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a4-landscape.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a4.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a4.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a5-landscape.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a5-landscape.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a5.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a5.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-b.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-b.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-b.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-b.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-b.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-c.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-c.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-c.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-c.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-c.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-golden-upright.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-golden-upright.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-golden.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-golden.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-letter-landscape.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-letter-landscape.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-letter.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-letter.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mwe/mwe.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mycv/mycv.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mycv/mycv_base.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mycv/mycv_dec.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mycv/mycv_misc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mycv/mycv_style.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mycv/mycv_version.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mylatexformat/mylatexformat.ltx
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nag/nag-abort.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nag/nag-experimental.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nag/nag-l2tabu.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nag/nag-orthodox.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nag/nag.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nameauth/nameauth.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/namespc/namespc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/cp1251-light.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/ncc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/ncc10.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/ncc11.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/ncc12.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/ncc14.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/nccart.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/nccbiblist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/nccbook.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/nccdefaults.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/nccfit.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/ncchdr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/nccheadings.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/nccindex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/ncclatex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/nccltrus.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/nccold.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/nccproc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/nccsections.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/ncctheorems.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/ncctitle.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/ncctitle.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/ncctitlepage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncclatex/sibjnm.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/afterpackage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/dcounter.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/desclist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/extdash.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/manyfoot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/mboxfill.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccbbb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccboxes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/ncccomma.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/ncccropbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/ncccropmark.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccfancyhdr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccfloats.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccfoots.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccmath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccparskip.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccpic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccrules.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccsect.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccstretch.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/nccthm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/textarea.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/tocenter.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/topsection.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ncctools/watermark.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/needspace/needspace.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/newfile/newfile.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/newlfm/addrset.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/newlfm/newlfm.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/newlfm/setdim.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/newspaper/newspaper.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/newunicodechar/newunicodechar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/newvbtm/newvbtm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/newvbtm/varvbtm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/newverbs/newverbs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nextpage/nextpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nfssext-cfr/nfssext-cfr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicefilelist/nicefilelist.RLS
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicefilelist/nicefilelist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/niceframe/niceframe.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/fifinddo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/makedoc.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/makedoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/mdoccorr.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/nicetext.RLS
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/niceverb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/README-run.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/arseneau.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/atari.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/atari.fdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/atari.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/copyfile.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/copyfile.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/fddial0g.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/fdtxttex.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/fdtxttex.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/fdtxttex.tpl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/lines.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/makedoc.tpl
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/sample.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/substr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/run/u8atablg.fdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nicetext/wiki.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nlctdoc/nlctdoc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/noitcrul/noitcrul.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nolbreaks/nolbreaks.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nomencl/nomencl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nomencl/sample01.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nomencl/sample02.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nomencl/sample04.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nomencl/sample05.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nomentbl/nomentbl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nonfloat/nonfloat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nonumonpart/nonumonpart.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nopageno/nopageno.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/notes/hand.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/notes/hand.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/notes/hand.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/notes/info.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/notes/info.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/notes/info.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/notes/notes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/notes/warn.eps
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/notes/warn.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/notes/warn.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/notoccite/notoccite.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nowidow/nowidow.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ntheorem/ntheorem.std
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ntheorem/ntheorem.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/numname/numname.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/numprint/nbaseprt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/numprint/numprint.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/numprint/numprint032.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ocgtools/ocgtools.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ocr-latex/ocr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ocr-latex/ot1oca.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ocr-latex/ot1ocra.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ocr-latex/ot1ocrb.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ocr-latex/ot1ocrbn.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ocr-latex/ot1ocrbns.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ocr-latex/ot1ocrbo.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ocr-latex/ot1ocrbs.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/octavo/oct10.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/octavo/oct11.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/octavo/oct12.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/octavo/octavo.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oldstyle/Ucmm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oldstyle/oldstyle.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/onlyamsmath/onlyamsmath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/opcit/opcit.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/optional/optional.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/outline/outline.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/outliner/outliner.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/outlines/outlines.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/overpic/overpic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pagecolor/pagecolor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pagecont/pagecont.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pagenote/pagenote.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pagerange/pagerange-guide.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pagerange/pagerange.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pageslts/pageslts.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/paper/journal.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/paper/journal.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/paper/paper.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/paper/paper.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/papercdcase/papercdcase.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/papermas/papermas.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/papertex/papertex.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/paracol/paracol.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/paralist/paralist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/paresse/paresse.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/paresse/paresseold.sto
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/paresse/paresseutf8.sto
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/parnotes/parnotes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/parselines/parselines.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/patchcmd/patchcmd.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pauldoc/pauldoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pawpict/pawpict.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pax/pax.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pbox/pbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pbsheet/pbsheet.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdf14/pdf14.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfcomment/pdfcomment.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfcprot/pdfcprot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfcprot/pplmnOT1.cpa
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfcprot/pplmnOT2.cpa
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfcprot/pplmnT1.cpa
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfcprot/pplmnT2A.cpa
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfcprot/pplmnTS1.cpa
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfmarginpar/pdfmarginpar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/but.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/button.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/left.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay0.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay1.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay10.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay2.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay3.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay4.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay5.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay6.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay7.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay8.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/overlay9.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/pdfscreen.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfscreen/right.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfslide/bg.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfslide/d12.jpg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfslide/metablue.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfslide/metagray.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfslide/metagreen.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfslide/metalgray.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfslide/pdfslide.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfslide/pdfslide.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfslide/slide.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfsync/pdfsync.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfwin/pdfwin.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfwin/pdfwin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfx/glyphtounicode-cmr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfx/pdfa-1b.xmp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfx/pdfx-1a.xmp
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdfx/pdfx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pecha/ctibmantra.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pecha/pecha.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/perltex/perltex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/permute/permute.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/petiteannonce/petiteannonce.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/philex/philex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/photo/photo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/piff/duplicat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/piff/newproof.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/piff/onepagem.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/piff/time.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pittetd/pitetd10.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pittetd/pitetd11.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pittetd/pitetd12.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pittetd/pittetd.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/placeins/placeins.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/plantslabels/plantslabels.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/plates/endplate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/plates/plates.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/plweb/pcode.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/plweb/pl.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/plweb/pl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/polyglot/polyglot.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/polyglot/polyglot.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/polyglot/polyglot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/polynom/polynom.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/polynomial/polynomial.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/polytable/polytable.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/postcards/postcards.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ppr-prv/HAP-ppr-prv.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ppr-prv/ppr-prv.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/preprint/authblk.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/preprint/balance.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/preprint/figcaps.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/preprint/fullpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/preprint/sublabel.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/prettyref/prettyref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/printlen/printlen.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/probsoln/probsoln.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/program/program.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/progress/progress.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/progressbar/progressbar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/properties/properties.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/protex/AlProTex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/protex/ProTex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/protocol/protocol.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psfragx/psfragx.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psfragx/psfragx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pst-pdf/pst-pdf.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pstool/pstool.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pxgreeks/pxgreeks.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/qcm/qcm.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/qcm/qcm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/qstest/makematch.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/qstest/qstest.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/qsymbols/qsymbols.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotchap/quotchap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quoting/quoting.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-UKenglish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-USenglish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-afrikaans.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-brazil.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-bulgarian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-catalan.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-croatian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-czech.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-danish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-dutch.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-estonian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-finnish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-frenchb.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-germanb.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-greek.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-hebrew.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-icelandic.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-irish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-italian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-magyar.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-ngermanb.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-norsk.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-polish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-portuges.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-romanian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-russianb.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-serbian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-slovak.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-slovene.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-sorbian.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-spanish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-swedish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-swiss.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-turkish.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-ukraineb.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark-welsh.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/quotmark/quotmark.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/randtext/randtext.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rccol/rccol.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rcs-multi/rcs-multi.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rcsinfo/rcsinfo.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rcsinfo/rcsinfo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/realboxes/realboxes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/recipe/recipe.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/recipecard/recipecard.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rectopma/rectopma.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/refcheck/refcheck.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/refman/pagepc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/refman/refart.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/refman/refrep.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/refstyle/refstyle.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/refstyle/refstyle.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/regcount/regcount.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/regexpatch/regexpatch.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/register/register.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/regstats/regstats.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/relenc/2sidedoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/relenc/ecsubzcm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/relenc/relenc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/relenc/t1renc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/relenc/t1rzcm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/relsize/relsize.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/repeatindex/repeatindex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rjlparshap/rjlpshap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rmpage/rmpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rmpage/rmpgen.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/robustcommand/robustcommand.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/robustindex/robustglossary.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/robustindex/robustindex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/romanbar/romanbar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/romanneg/romanneg.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/romannum/romannum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/romansh/romansh.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rotfloat/rotfloat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rotpages/rotpages.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rtkinenc/rtkinenc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/rvwrite/rvwrite.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sauerj/collect.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sauerj/metainfo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sauerj/optparams.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sauerj/parcolumns.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sauerj/processkv.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sauerj/zahl2string.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/savefnmark/savefnmark.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/savesym/savesym.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/savetrees/savetrees.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/scale/scale.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/scalebar/scalebar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sdrt/sdrt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/secdot/secdot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sectionbox/sectionbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sectsty/sectsty.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/selectp/selectp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/semantic/infernce.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/semantic/ligature.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/semantic/reserved.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/semantic/semantic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/semantic/shrthand.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/semantic/tdiagram.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/semioneside/semioneside.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sepfootnotes/sepfootnotes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/seqsplit/seqsplit.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/serbian-apostrophe/serbian-apostrophe.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/serbian-date-lat/serbian-date-lat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/serbian-def-cyr/serbian-def-cyr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/serbian-lig/serbian-lig.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sf298/sf298.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sffms/sffdumb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sffms/sffms.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sffms/sffsmart.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sfmath/sfmath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shadethm/colored.sth
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shadethm/shadein.sth
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shadethm/shadethm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shadow/shadow.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shadowtext/shadowtext.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/altverse.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/autolist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/biokey.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/biolist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/boldline.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/cassete.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/classif2.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/drcaps.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/etiketka.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/flower.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/isyntax.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/numerus.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/punct.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/sltables.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shipunov/starfn.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/shorttoc/shorttoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/show2e/show2e.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/showexpl/showexpl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/showlabels/showlabels.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sidecap/sidecap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sidenotes/sidenotes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/silence/silence.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/simplecd/simplecd.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/simplecv/simplecv.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/simplewick/simplewick.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sitem/sitem.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/skb/skb.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/skb/skb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/skb/skbarticle.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/skb/skbbeamer.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/skb/skbbook.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/skb/skblncsbeamer.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/skb/skblncsppt.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/skb/skbmoderncv.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/skeycommand/skeycommand.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/skeyval/skeyval.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/slantsc/slantsc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/smalltableof/smalltableof.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/smartref/byname.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/smartref/smartref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/snapshot/snapshot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/soul/soul.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/spanglish/spanglish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/spanglish/spanglish.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sparklines/sparklines.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sphack/sphack.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/splitindex/splitidx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/splitindex/splitindex.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/spot/spot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/spotcolor/spotcolor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/spotcolor/spotcolorhks.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/spotcolor/spotcolorpantone.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/spreadtab/spreadtab.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/spverbatim/spverbatim.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/srbook-mem/srbook-mem.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/srcltx/srcltx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/srcltx/srctex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sseq/sseq.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stack/relinput.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stack/stack.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/statistik/statistik.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stdclsdv/stdclsdv.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stdpage/stdpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/cmath/cmath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/cmath/cmath.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/cmathml/cmathml.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/cmathml/cmathml.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/cmathml/cmathmlx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/cmathml/cmathmlx.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/cnx/cnx.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/cnx/cnx.cls.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/ctansvn.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/dcm/dcm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/dcm/dcm.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/hwexam/hwexam.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/hwexam/hwexam.cls.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/hwexam/hwexam.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/hwexam/hwexam.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/metakeys/metakeys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/metakeys/metakeys.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/mikoslides/beamerthemeJacobs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/mikoslides/cc-by-sa.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/mikoslides/cc_somerights.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/mikoslides/dangerous-bend.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/mikoslides/jacobs-logo.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/mikoslides/mikoaffiliation.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/mikoslides/mikoaffiliation.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/mikoslides/mikoslides.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/mikoslides/mikoslides.cls.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/mikoslides/shading-l2r.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/modules/modules.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/modules/modules.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/omdoc/omdoc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/omdoc/omdoc.cls.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/omdoc/omdoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/omdoc/omdoc.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/omtext/omtext.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/omtext/omtext.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/presentation/presentation.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/presentation/presentation.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/problem/problem.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/problem/problem.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/rdfmeta/rdfmeta.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/rdfmeta/rdfmeta.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/reqdoc/reqdoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/reqdoc/reqdoc.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/sproof/sproof.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/sproof/sproof.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/sref/sref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/sref/sref.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/statements/statements.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/statements/statements.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/stex-logo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/stex-logo.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/stex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/stex.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/stex.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/workaddress/workaddress.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stex/workaddress/workaddress.sty.ltxml
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/storebox/storebox-pgf.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/storebox/storebox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/storecmd/storecmd.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stringstrings/stringstrings.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sttools/boundbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sttools/cuted.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sttools/floatpag.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sttools/flushend.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sttools/marginal.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sttools/midfloat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sttools/stabular.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sttools/stfloats.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/sttools/texsort.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/stubs/stubs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/subdepth/subdepth.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/subeqn/subeqn.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/subeqnarray/subeqnarray.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/subfigmat/subfigmat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/subfigure/subfigure.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/subfigure/subfigure.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/subfiles/subfiles.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/subfiles/subfiles.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/subfloat/subfloat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/substitutefont/substitutefont.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/substr/substr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/supertabular/supertabular.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/svgcolor/svgcolor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/svn-multi/svn-multi.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/svn-multi/svnkw.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/svn-prov/svn-prov.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/svn/svn.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/svninfo/svninfo.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/svninfo/svninfo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/syntax/syntax.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/syntrace/syntrace.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/synttree/synttree.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tabfigures/tabfigures.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tableaux/minimum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tableaux/tableau.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tablefootnote/tablefootnote.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tablists/tablists.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tabls/tabls.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tabto-ltx/tabto.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tabu/tabu.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tabularborder/tabularborder.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tabularcalc/tabularcalc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tabularew/tabularew.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tabulary/tabulary.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tagging/tagging.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/talk/sidebars.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/talk/talk.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tcldoc/tcldoc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tcldoc/tcldoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tcldoc/tclldoc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tcldoc/tclldoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcbdocumentation.code.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcblistings.code.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcbskins.code.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcbtheorems.code.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcolorbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tdclock/tdclock.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/technics/technics.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ted/ted.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/termcal/termcal.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/termlist/termlist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tex-label/tex-label.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texlogos/texlogos.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texmate/texmate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texments/texments.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texpower/automata.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texpower/fixseminar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texpower/powersem.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texpower/texpower.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texpower/tpcolors.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texpower/tplists.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texpower/tpoptions.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texpower/tppstcol.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texpower/tpsem-a4.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texpower/tpsettings.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texshade/texshade.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texshade/texshade.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/textfit/textfit.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/textgreek/textgreek.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/textpos/textpos.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/theoremref/theoremref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thinsp/thinsp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/aliasctr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/parseargs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thm-amsthm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thm-autoref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thm-beamer.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thm-kv.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thm-listof.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thm-llncs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thm-ntheorem.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thm-patch.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thm-restate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thmdef-mdframed.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thmdef-shaded.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thmdef-thmbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/thmtools.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thmtools/unique.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/threeparttable/3parttable.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/threeparttable/threeparttable.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/threeparttablex/threeparttablex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thumb/thumb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thumbs/thumbs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/thumby/thumby.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/aj8414.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/dura5222.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/flashCard.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/freepin.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/freepin2.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/freepin3.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/he4432.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/lz1680.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/lz1681.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/lz1685.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/ticket.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/zw32010.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/zw3424.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ticket/zw4752.tdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/timesht/timesht.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlefoot/titlefoot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlepic/titlepic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titleref/titleref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/block.tss
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/drop.tss
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/frame.tss
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/leftmargin.tss
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/margin.tss
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/rightmargin.tss
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/titleps.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/titlesec.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/titletoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/ttlkeys.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/ttlps.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titlesec/wrap.tss
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/titling/titling.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tocbibind/tocbibind.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tocloft/tocloft.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tocvsec2/tocvsec2.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/todo/todo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/todonotes/todonotes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tokenizer/tokenizer.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/toolbox/toolbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/topfloat/topfloat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/totcount/totcount.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/totpages/totpages.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tram/tram.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/trfsigns/trfsigns.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/trimspaces/trimspaces.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/trivfloat/trivfloat.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/trsym/trsym.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/trsym/utrsy.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/truncate/truncate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tucv/tucv.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/turnthepage/turnpageetex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/turnthepage/turnpagewoetex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/turnthepage/turnthepage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/twoinone/2in1.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/twoup/twoup.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/txgreeks/txgreeks.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/type1cm/type1cm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/typogrid/typogrid.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-0.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-1.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-100.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-101.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-102.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-103.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-104.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-105.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-106.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-107.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-108.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-109.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-110.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-111.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-112.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-113.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-114.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-115.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-116.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-117.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-118.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-119.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-12.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-120.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-121.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-122.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-123.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-124.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-125.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-126.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-127.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-128.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-129.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-130.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-131.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-132.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-133.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-134.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-135.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-136.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-137.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-138.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-139.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-14.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-140.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-141.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-142.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-143.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-144.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-145.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-146.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-147.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-148.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-149.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-150.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-151.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-152.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-153.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-154.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-155.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-156.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-157.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-158.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-159.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-167.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-172.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-173.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-174.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-175.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-176.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-177.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-178.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-179.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-18.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-180.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-181.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-182.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-183.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-184.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-185.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-186.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-187.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-188.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-189.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-19.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-190.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-191.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-192.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-193.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-194.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-195.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-196.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-197.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-198.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-199.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-2.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-200.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-201.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-202.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-203.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-204.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-205.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-206.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-207.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-208.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-209.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-210.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-211.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-212.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-213.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-214.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-215.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-24.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-248.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-249.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-250.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-251.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-254.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-255.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-29.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-3.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-30.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-31.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-32.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-33.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-34.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-35.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-3584.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-36.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-37.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-38.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-39.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-4.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-40.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-42.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-44.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-46.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-468.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-469.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-47.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-470.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-471.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-48.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-49.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-497.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-498.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-5.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-50.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-51.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-760.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-761.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-762.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-78.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-79.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-80.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-81.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-82.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-83.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-84.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-85.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-86.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-87.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-88.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-89.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-9.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-90.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-91.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-92.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-93.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-94.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-95.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-96.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-97.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-98.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-99.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uni-global.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/data/uninames.dat
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/ucs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/ucsencs.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/ucshyper.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/ucsutils.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utf8x.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/UnicodeT.sfd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/autofe.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/c00enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/c10enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/c40enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/c42enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/c61enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/cenccmn.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/cp1252.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ldvarial.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ldvc2000.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ldvenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/letc2000.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/letenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/letgfzem.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/letjiret.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/lklenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/lklkli.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ltaarial.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ltac2000.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ltaenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ltgc2000.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ltgenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ltlcmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ltlenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ltwdsnol.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ltwdsque.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ltwdssin.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/ltwenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/lucarial.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/lucc2000.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/lucenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/mkrenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/mkrezra.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/mkrhadas.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/mkromega.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/mkrrashi.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/t2dcmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/t2denc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/tengwarDS.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/xscmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ucs/utils/xsenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/uebungsblatt/uebungsblatt.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/uebungsblatt/uebungsblatt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/umoline/umoline.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/underlin/underlin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/undolabl/undolabl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/units/nicefrac.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/units/units.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upmethodology/upmethodology-backpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upmethodology/upmethodology-code.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upmethodology/upmethodology-document.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upmethodology/upmethodology-document.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upmethodology/upmethodology-extension.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upmethodology/upmethodology-fmt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upmethodology/upmethodology-frontpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upmethodology/upmethodology-p-common.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upmethodology/upmethodology-spec.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upmethodology/upmethodology-task.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upmethodology/upmethodology-version.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/upquote/upquote.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/uri/uri.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ushort/ushort.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/varindex/varindex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/varsfromjobname/varsfromjobname.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/varwidth/varwidth.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/verbasef/verbasef.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/verbatimbox/verbatimbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/verbatimcopy/verbatimcopy.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/verbdef/verbdef.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/verbments/verbments.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/version/version.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/versions/versions.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/vertbars/vertbars.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/vhistory/sets.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/vhistory/vhistory.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/vmargin/vmargin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/volumes/nowtoaux.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/volumes/volumes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/vpe/vpe.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/vruler/vruler.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/vwcol/vwcol.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/wallpaper/wallpaper.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/warning/warning.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/warpcol/warpcol.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/was/fixmath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/was/gensymb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/was/icomma.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/was/upgreek.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/widetable/widetable.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/williams/antree.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/williams/toklist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/wordlike/wordlike.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/wrapfig/wrapfig.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xargs/xargs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xdoc/docidx2e.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xdoc/docindex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xdoc/xdoc2.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xfor/xfor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xhfill/xhfill.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xifthen/xifthen.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xmpincl/xmpincl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xnewcommand/xnewcommand.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xoptarg/xoptarg.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xpatch/xpatch.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xpunctuate/xpunctuate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xtab/xtab.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xwatermark/xwatermark.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xytree/xytree.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/yafoot/dblfnote.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/yafoot/fnpos.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/yafoot/pfnote.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/yagusylo/yagusylo.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/yagusylo/yagusylo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ydoc/ydoc-code.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ydoc/ydoc-desc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ydoc/ydoc-doc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ydoc/ydoc-expl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ydoc/ydoc.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ydoc/ydoc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ydoc/ydoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/yplan/yplan.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/zed-csp/zed-csp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ziffer/ziffer.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/zwgetfdate/zwgetfdate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/zwpagelayout/zwpagelayout.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/esint-type1/esint.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/standalone/standalone.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/xmltex/xmlplay/play.xmt
/var/lib/tex-common/fontmap-cfg/texlive/texlive-latex-extra.cfg