Filförteckning för paketet texlive-lang-spanish i wheezy för arkitekturen all

/etc/texmf/hyphen.d/10texlive-lang-spanish.cnf
/usr/share/bug/texlive-lang-spanish/control
/usr/share/bug/texlive-lang-spanish/script
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spanish-mx/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spanish/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spanish/romanidx.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spanish/spanish.ldf.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spanish/spanish.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spanish/spanish2.html
/usr/share/doc/texlive-lang-spanish/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-spanish/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-lang-spanish/README.source
/usr/share/doc/texlive-lang-spanish/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-spanish/copyright
/usr/share/doc/texlive-lang-spanish/latex/spanish-mx/README
/usr/share/doc/texlive-lang-spanish/latex/spanish/README
/usr/share/doc/texlive-lang-spanish/latex/spanish/romanidx.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-spanish/latex/spanish/spanish.ldf.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-spanish/latex/spanish/spanish.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-spanish/latex/spanish/spanish2.html
/usr/share/lintian/overrides/texlive-lang-spanish
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/spanish-mx/esmx.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/spanish-mx/spanishmx.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/spanish-mx/spanishmx.sty
/var/lib/tex-common/hyphen-cnf/texlive-lang-spanish.list