Filförteckning för paketet texlive-lang-czechslovak i wheezy för arkitekturen all

/etc/texmf/fmt.d/10texlive-lang-czechslovak.cnf
/etc/texmf/hyphen.d/10texlive-lang-czechslovak.cnf
/usr/bin/cslatex
/usr/bin/csplain
/usr/bin/pdfcslatex
/usr/bin/pdfcsplain
/usr/share/bug/texlive-lang-czechslovak/control
/usr/share/bug/texlive-lang-czechslovak/script
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/INSTALL.cslatex
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/README-cspsfont.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/README.cslatex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/cs-fonts.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/cscorr.tab.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/csplain.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/license.eng.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/mklinks.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/parpozn.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/prvni.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/test8z.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/testlat.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/cslatex/base/zmeny.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/csbulletin/LICENSE.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/csbulletin/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/csbulletin/csbulletin.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/csbulletin/csbulletin.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/vlna/vlna.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/README.source
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/copyright
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/INSTALL.cslatex
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/README-cspsfont.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/README.cslatex.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/cs-fonts.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/cscorr.tab.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/csplain.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/license.eng.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/mklinks.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/parpozn.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/prvni.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/test8z.tex
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/testlat.tex
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/cslatex/base/zmeny.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/latex/csbulletin/LICENSE.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/latex/csbulletin/README
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/latex/csbulletin/csbulletin.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/latex/csbulletin/csbulletin.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-czechslovak/vlna/vlna.pdf
/usr/share/lintian/overrides/texlive-lang-czechslovak
/usr/share/man/man1/cslatex.1.gz
/usr/share/man/man1/csplain.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfcslatex.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfcsplain.1.gz
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/cs/config.cs
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/cs/csin.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/cs/csr.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/cs/csr1.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/cs/cstt.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/cs/csfont-e.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/cs/csother.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/cs/cstext.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csaccent.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csacutl.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csacutu.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csadded.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csb10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csb12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csb17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csb5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csb6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csb7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csb8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csb9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbx10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbx12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbx5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbx6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbx7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbx8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbx9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbxsl10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbxsl12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbxsl5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbxsl6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbxsl7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbxsl8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbxsl9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbxti10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbxti12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csbxti17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cscode.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cscsc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cscsc12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cscsc17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cscsc8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cscsc9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csdunh10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csdunh12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csdunh17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csdunh5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csdunh6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csdunh7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csdunh8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csdunh9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csff10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csfi10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csfib10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csfib12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csfib8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csfib9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cshachel.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cshacheu.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cshyph.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csiacutl.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csihachl.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csinch.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csiothrl.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csitt10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csitt12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csitt17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csitt8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csitt9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csotherl.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csotheru.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csr10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csr12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csr17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csr5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csr6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csr7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csr8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csr9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssl10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssl12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssl17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssl5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssl6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssl7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssl8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssl9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssltt10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssltt12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssltt8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cssltt9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csss10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csss12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csss17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csss8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csss9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssbx10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssbx12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssbx17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssbx9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssdc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssi10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssi12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssi17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssi8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssi9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssq8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csssqi8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cstcsc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cstcsc12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cstcsc17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cstex10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cstex8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cstex9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csti10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csti12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csti17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csti7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csti8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csti9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cstt10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cstt12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cstt8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/cstt9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csu10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csu12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csu17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csu7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csu8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csu9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csvtt10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csvtt12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csvtt8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/csvtt9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/icscsc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/icstt8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/ilcsss8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/ilcsssb8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/ilcsssi8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/kmcsc.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/kmroman.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/kmtexset.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/kmtextit.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/kmtitle.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/lcsss8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/lcsssb8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cs/lcsssi8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csb10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csb12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csb17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csb5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csb6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csb7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csb8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csb9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbx10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbx12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbx5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbx6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbx7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbx8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbx9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbxsl10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbxsl12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbxsl5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbxsl6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbxsl7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbxsl8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbxsl9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbxti10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbxti12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csbxti17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cscsc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cscsc12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cscsc17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cscsc8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cscsc9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csdunh10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csdunh12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csdunh17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csdunh5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csdunh6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csdunh7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csdunh8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csdunh9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csff10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csfi10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csfib10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csfib12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csfib8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csfib9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csinch.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csitt10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csitt12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csitt17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csitt8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csitt9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csr10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csr12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csr17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csr5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csr6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csr7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csr8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csr9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssl10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssl12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssl17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssl5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssl6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssl7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssl8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssl9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssltt10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssltt12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssltt8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cssltt9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csss10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csss12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csss17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csss8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csss9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssbx10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssbx12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssbx17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssbx9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssdc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssi10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssi12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssi17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssi9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssq8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csssqi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cstcsc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cstcsc12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cstcsc17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csti10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csti12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csti17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csti7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csti8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csti9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cstt10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cstt12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cstt8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/cstt9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csu10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csu12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csu17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csu7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csu8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csu9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csvtt10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csvtt12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csvtt8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/csvtt9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/icscsc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/icstt8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/ilcsss8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/ilcsssb8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/ilcsssi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/lcsss8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/lcsssb8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cs/lcsssi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/README
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csb10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csbx10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csbx12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csbx5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csbx6.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csbx7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csbx8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csbx9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csbxsl10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csbxti10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/cscsc10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csdunh10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csff10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csfi10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csfib8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csinch.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csitt10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csr10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csr12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csr17.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csr5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csr6.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csr7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csr8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csr9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/cssl10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/cssl12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/cssl8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/cssl9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/cssltt10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csss10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csss12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csss17.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csss8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csss9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csssbx10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csssdc10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csssi10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csssi12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csssi17.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csssi8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csssi9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csssq8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csssqi8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/cstcsc10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csti10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csti12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csti7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csti8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csti9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/cstt10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/cstt12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/cstt8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/cstt9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csu10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cs/csvtt10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/cslatex-utf8.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/cslatex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/cspsfont.il2
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/cspsfont.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/cspsfont.xl2
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/fonttext.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/hyphen.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/il2pag.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/il2pbk.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/il2pcr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/il2phv.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/il2phvn.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/il2pnc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/il2ppl.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/il2ptm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/il2pzc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/nhelvet.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/ntimes.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/xl2pag.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/xl2pbk.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/xl2pcr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/xl2phv.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/xl2phvn.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/xl2pnc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/xl2ppl.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/xl2ptm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/cslatex/base/xl2pzc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/cavantga.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/cbookman.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/chelvet.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/cncent.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/cpalatin.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/csenc-k.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/csenc-p.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/csenc-u.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/csenc-w.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/cseplain.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/csfonts.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/csplain-utf8.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/csplain.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/ctimes.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/czech.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/czhyphen.ex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/czhyphen.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/dcfonts.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/ecfonts.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/extcode.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/fonttabs.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/hyphen.ex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/hyphen.lan
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/il2code.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/plaina4.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/skhyphen.ex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/skhyphen.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/slovak.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/t1code.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/csplain/base/ttimes.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulacronym.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulletin.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cslatex/il2cmdh.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cslatex/il2cmfib.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cslatex/il2cmfr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cslatex/il2cmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cslatex/il2cmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cslatex/il2cmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cslatex/il2cmvtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cslatex/il2enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cslatex/il2lcmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cslatex/il2lcmtt.fd
/var/lib/tex-common/fmtutil-cnf/texlive-lang-czechslovak.list
/var/lib/tex-common/fontmap-cfg/texlive/texlive-lang-czechslovak.cfg
/var/lib/tex-common/hyphen-cnf/texlive-lang-czechslovak.list