Filförteckning för paketet smc-music i wheezy för arkitekturen all

/usr/share/doc/smc-music/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/smc-music/copyright
/usr/share/games/smc/music/game/bossbattle_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/game/bossbattle_1.txt
/usr/share/games/smc/music/game/bossbattle_3.ogg
/usr/share/games/smc/music/game/bossbattle_3.txt
/usr/share/games/smc/music/game/courseclear.ogg
/usr/share/games/smc/music/game/courseclear.txt
/usr/share/games/smc/music/game/lost_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/game/lost_1.txt
/usr/share/games/smc/music/game/menu.ogg
/usr/share/games/smc/music/game/menu.txt
/usr/share/games/smc/music/game/star.ogg
/usr/share/games/smc/music/game/star.txt
/usr/share/games/smc/music/land/cave_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/cave_1.txt
/usr/share/games/smc/music/land/cave_2.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/cave_2.txt
/usr/share/games/smc/music/land/cave_3.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/cave_3.txt
/usr/share/games/smc/music/land/hyper_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/hyper_1.txt
/usr/share/games/smc/music/land/jungle_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/jungle_1.txt
/usr/share/games/smc/music/land/land_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/land_1.txt
/usr/share/games/smc/music/land/land_2.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/land_2.txt
/usr/share/games/smc/music/land/land_3.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/land_3.txt
/usr/share/games/smc/music/land/land_4.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/land_4.txt
/usr/share/games/smc/music/land/land_5.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/land_5.txt
/usr/share/games/smc/music/land/snow_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/snow_1.txt
/usr/share/games/smc/music/land/water_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/water_1.txt
/usr/share/games/smc/music/land/waterway_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/land/waterway_1.txt
/usr/share/games/smc/music/overworld/bonus_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/overworld/bonus_1.txt
/usr/share/games/smc/music/overworld/land_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/overworld/land_1.txt
/usr/share/games/smc/music/overworld/land_2.ogg
/usr/share/games/smc/music/overworld/land_2.txt
/usr/share/games/smc/music/story/default_story_1.ogg
/usr/share/games/smc/music/story/default_story_1.txt