Filförteckning för paketet shinken-core i wheezy för arkitekturen all

/etc/default/shinken
/etc/init.d/shinken
/etc/shinken/brokerd.ini
/etc/shinken/commands.cfg
/etc/shinken/contactgroups.cfg
/etc/shinken/dependencies.cfg
/etc/shinken/discovery.cfg
/etc/shinken/discovery_rules.cfg
/etc/shinken/discovery_runs.cfg
/etc/shinken/escalations.cfg
/etc/shinken/nagios.cfg
/etc/shinken/objects/contacts/linux_admin.cfg
/etc/shinken/objects/discovery/.keep
/etc/shinken/objects/hosts/localhost.cfg
/etc/shinken/objects/services/linux_disks.cfg
/etc/shinken/pollerd.ini
/etc/shinken/reactionnerd.ini
/etc/shinken/receiverd.ini
/etc/shinken/resource.cfg
/etc/shinken/schedulerd.ini
/etc/shinken/servicegroups.cfg
/etc/shinken/shinken-specific.cfg
/etc/shinken/templates.cfg
/etc/shinken/timeperiods.cfg
/usr/lib/python2.6/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.6/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/SOURCES.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/not-zip-safe
/usr/lib/python2.6/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/acknowledge.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/action.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/arbiterlink.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/autoslots.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/basemodule.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/bin.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/borg.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/brok.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/brokerlink.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/check.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/commandcall.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/comment.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/contactdowntime.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/daemon.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/daemons/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/daterange.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/db.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/db_mysql.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/db_oracle.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/db_sqlite.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/dependencynode.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/dispatcher.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/downtime.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/easter.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/eventhandler.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/external_command.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/graph.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/load.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/log.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/macroresolver.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/memoized.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/message.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/modules/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/modules/named_pipe.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/modules/nsca.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/modules/pickle_retention_file_generic.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/modulesmanager.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/notification.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/command.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/config.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/contact.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/contactgroup.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/criticitymodulation.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/discoveryrule.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/discoveryrun.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/escalation.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/host.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/hostdependency.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/hostescalation.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/hostgroup.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/item.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/itemgroup.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/module.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/notificationway.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/realm.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/resultmodulation.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/schedulingitem.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/service.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/servicedependency.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/serviceescalation.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/servicegroup.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/objects/timeperiod.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/pollerlink.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/property.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/pyro_wrapper.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/reactionnerlink.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/receiverlink.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/satellite.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/satellitelink.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/scheduler.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/schedulerlink.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/singleton.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/sorteddict.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/util.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/shinken/worker.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/SOURCES.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/not-zip-safe
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Shinken-0.6.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/acknowledge.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/action.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/arbiterlink.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/autoslots.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/basemodule.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/bin.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/borg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/brok.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/brokerlink.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/check.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/commandcall.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/comment.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/contactdowntime.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/daemon.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/daemons/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/daterange.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/db.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/db_mysql.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/db_oracle.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/db_sqlite.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/dependencynode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/dispatcher.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/downtime.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/easter.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/eventhandler.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/external_command.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/graph.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/load.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/log.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/macroresolver.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/memoized.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/message.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/modules/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/modules/named_pipe.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/modules/nsca.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/modules/pickle_retention_file_generic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/modulesmanager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/notification.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/command.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/config.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/contact.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/contactgroup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/criticitymodulation.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/discoveryrule.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/discoveryrun.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/escalation.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/host.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/hostdependency.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/hostescalation.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/hostgroup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/item.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/itemgroup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/module.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/notificationway.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/realm.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/resultmodulation.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/schedulingitem.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/service.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/servicedependency.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/serviceescalation.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/servicegroup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/objects/timeperiod.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/pollerlink.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/property.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/pyro_wrapper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/reactionnerlink.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/receiverlink.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/satellite.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/satellitelink.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/scheduler.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/schedulerlink.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/singleton.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/sorteddict.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/util.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/shinken/worker.py
/usr/lib/shinken/plugins/check.sh
/usr/lib/shinken/plugins/check_dummy.sh
/usr/lib/shinken/plugins/check_shinken.py
/usr/lib/shinken/plugins/getwmic.sh
/usr/lib/shinken/plugins/link_vmware_host_vm.py
/usr/lib/shinken/plugins/nmap_discovery_runner.py
/usr/lib/shinken/plugins/notify.sh
/usr/lib/shinken/plugins/nsca_client.py
/usr/lib/shinken/plugins/vmware_discovery_runner.py
/usr/share/doc/shinken-core/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/shinken-core/changelog.gz
/usr/share/doc/shinken-core/copyright
/usr/share/pyshared/Shinken-0.6.egg-info/PKG-INFO
/usr/share/pyshared/Shinken-0.6.egg-info/SOURCES.txt
/usr/share/pyshared/Shinken-0.6.egg-info/dependency_links.txt
/usr/share/pyshared/Shinken-0.6.egg-info/not-zip-safe
/usr/share/pyshared/Shinken-0.6.egg-info/requires.txt
/usr/share/pyshared/Shinken-0.6.egg-info/top_level.txt
/usr/share/pyshared/shinken/__init__.py
/usr/share/pyshared/shinken/acknowledge.py
/usr/share/pyshared/shinken/action.py
/usr/share/pyshared/shinken/arbiterlink.py
/usr/share/pyshared/shinken/autoslots.py
/usr/share/pyshared/shinken/basemodule.py
/usr/share/pyshared/shinken/bin.py
/usr/share/pyshared/shinken/borg.py
/usr/share/pyshared/shinken/brok.py
/usr/share/pyshared/shinken/brokerlink.py
/usr/share/pyshared/shinken/check.py
/usr/share/pyshared/shinken/commandcall.py
/usr/share/pyshared/shinken/comment.py
/usr/share/pyshared/shinken/contactdowntime.py
/usr/share/pyshared/shinken/daemon.py
/usr/share/pyshared/shinken/daemons/__init__.py
/usr/share/pyshared/shinken/daterange.py
/usr/share/pyshared/shinken/db.py
/usr/share/pyshared/shinken/db_mysql.py
/usr/share/pyshared/shinken/db_oracle.py
/usr/share/pyshared/shinken/db_sqlite.py
/usr/share/pyshared/shinken/dependencynode.py
/usr/share/pyshared/shinken/dispatcher.py
/usr/share/pyshared/shinken/downtime.py
/usr/share/pyshared/shinken/easter.py
/usr/share/pyshared/shinken/eventhandler.py
/usr/share/pyshared/shinken/external_command.py
/usr/share/pyshared/shinken/graph.py
/usr/share/pyshared/shinken/load.py
/usr/share/pyshared/shinken/log.py
/usr/share/pyshared/shinken/macroresolver.py
/usr/share/pyshared/shinken/memoized.py
/usr/share/pyshared/shinken/message.py
/usr/share/pyshared/shinken/modules/__init__.py
/usr/share/pyshared/shinken/modules/named_pipe.py
/usr/share/pyshared/shinken/modules/nsca.py
/usr/share/pyshared/shinken/modules/pickle_retention_file_generic.py
/usr/share/pyshared/shinken/modulesmanager.py
/usr/share/pyshared/shinken/notification.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/__init__.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/command.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/config.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/contact.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/contactgroup.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/criticitymodulation.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/discoveryrule.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/discoveryrun.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/escalation.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/host.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/hostdependency.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/hostescalation.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/hostgroup.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/item.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/itemgroup.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/module.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/notificationway.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/realm.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/resultmodulation.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/schedulingitem.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/service.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/servicedependency.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/serviceescalation.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/servicegroup.py
/usr/share/pyshared/shinken/objects/timeperiod.py
/usr/share/pyshared/shinken/pollerlink.py
/usr/share/pyshared/shinken/property.py
/usr/share/pyshared/shinken/pyro_wrapper.py
/usr/share/pyshared/shinken/reactionnerlink.py
/usr/share/pyshared/shinken/receiverlink.py
/usr/share/pyshared/shinken/satellite.py
/usr/share/pyshared/shinken/satellitelink.py
/usr/share/pyshared/shinken/scheduler.py
/usr/share/pyshared/shinken/schedulerlink.py
/usr/share/pyshared/shinken/singleton.py
/usr/share/pyshared/shinken/sorteddict.py
/usr/share/pyshared/shinken/util.py
/usr/share/pyshared/shinken/worker.py