Filförteckning för paketet sfc i wheezy för arkitekturen all

/usr/bin/sfc
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/codegeneration/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/codegeneration/cellintegralcg.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/codegeneration/codeformatting.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/codegeneration/codegeneration.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/codegeneration/dofmapcg.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/codegeneration/exteriorfacetintegralcg.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/codegeneration/finiteelementcg.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/codegeneration/formcg.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/codegeneration/integralcg.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/codegeneration/interiorfacetintegralcg.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/common/ParameterDict.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/common/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/common/names.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/common/options.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/common/output.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/common/paths.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/common/utilities.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/common/version.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/dofcode/DofT.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/dofcode/Dof_Ptv.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/dofcode/Ptv.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/dofcode/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/geometry/UFCCell.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/geometry/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/geometry/affine_map.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/geometry/mappings.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/jit.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/quadrature/QuadRule.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/quadrature/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/quadrature/quad_tables.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/quadrature/quadrature.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/quadrature/quadrature_code.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/representation/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/representation/cellintegralrepresentation.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/representation/elementrepresentation.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/representation/exteriorfacetintegralrepresentation.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/representation/formrepresentation.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/representation/integralrepresentation.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/representation/interiorfacetintegralrepresentation.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/representation/swiginac_eval.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/symbolic_utils/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/symbolic_utils/integration.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/symbolic_utils/symbol_factory.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/sfc/symbolic_utils/symbolic_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/codegeneration/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/codegeneration/cellintegralcg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/codegeneration/codeformatting.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/codegeneration/codegeneration.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/codegeneration/dofmapcg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/codegeneration/exteriorfacetintegralcg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/codegeneration/finiteelementcg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/codegeneration/formcg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/codegeneration/integralcg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/codegeneration/interiorfacetintegralcg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/common/ParameterDict.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/common/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/common/names.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/common/options.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/common/output.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/common/paths.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/common/utilities.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/common/version.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/dofcode/DofT.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/dofcode/Dof_Ptv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/dofcode/Ptv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/dofcode/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/geometry/UFCCell.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/geometry/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/geometry/affine_map.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/geometry/mappings.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/jit.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/quadrature/QuadRule.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/quadrature/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/quadrature/quad_tables.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/quadrature/quadrature.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/quadrature/quadrature_code.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/representation/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/representation/cellintegralrepresentation.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/representation/elementrepresentation.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/representation/exteriorfacetintegralrepresentation.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/representation/formrepresentation.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/representation/integralrepresentation.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/representation/interiorfacetintegralrepresentation.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/representation/swiginac_eval.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/symbolic_utils/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/symbolic_utils/integration.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/symbolic_utils/symbol_factory.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sfc/symbolic_utils/symbolic_utils.py
/usr/share/doc/sfc/AUTHORS
/usr/share/doc/sfc/README
/usr/share/doc/sfc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sfc/changelog.gz
/usr/share/doc/sfc/copyright
/usr/share/man/man1/sfc.1.gz
/usr/share/pyshared/sfc/__init__.py
/usr/share/pyshared/sfc/codegeneration/__init__.py
/usr/share/pyshared/sfc/codegeneration/cellintegralcg.py
/usr/share/pyshared/sfc/codegeneration/codeformatting.py
/usr/share/pyshared/sfc/codegeneration/codegeneration.py
/usr/share/pyshared/sfc/codegeneration/dofmapcg.py
/usr/share/pyshared/sfc/codegeneration/exteriorfacetintegralcg.py
/usr/share/pyshared/sfc/codegeneration/finiteelementcg.py
/usr/share/pyshared/sfc/codegeneration/formcg.py
/usr/share/pyshared/sfc/codegeneration/integralcg.py
/usr/share/pyshared/sfc/codegeneration/interiorfacetintegralcg.py
/usr/share/pyshared/sfc/common/ParameterDict.py
/usr/share/pyshared/sfc/common/__init__.py
/usr/share/pyshared/sfc/common/names.py
/usr/share/pyshared/sfc/common/options.py
/usr/share/pyshared/sfc/common/output.py
/usr/share/pyshared/sfc/common/paths.py
/usr/share/pyshared/sfc/common/utilities.py
/usr/share/pyshared/sfc/common/version.py
/usr/share/pyshared/sfc/dofcode/DofT.py
/usr/share/pyshared/sfc/dofcode/Dof_Ptv.py
/usr/share/pyshared/sfc/dofcode/Ptv.py
/usr/share/pyshared/sfc/dofcode/__init__.py
/usr/share/pyshared/sfc/geometry/UFCCell.py
/usr/share/pyshared/sfc/geometry/__init__.py
/usr/share/pyshared/sfc/geometry/affine_map.py
/usr/share/pyshared/sfc/geometry/mappings.py
/usr/share/pyshared/sfc/jit.py
/usr/share/pyshared/sfc/quadrature/QuadRule.py
/usr/share/pyshared/sfc/quadrature/__init__.py
/usr/share/pyshared/sfc/quadrature/quad_tables.py
/usr/share/pyshared/sfc/quadrature/quadrature.py
/usr/share/pyshared/sfc/quadrature/quadrature_code.py
/usr/share/pyshared/sfc/representation/__init__.py
/usr/share/pyshared/sfc/representation/cellintegralrepresentation.py
/usr/share/pyshared/sfc/representation/elementrepresentation.py
/usr/share/pyshared/sfc/representation/exteriorfacetintegralrepresentation.py
/usr/share/pyshared/sfc/representation/formrepresentation.py
/usr/share/pyshared/sfc/representation/integralrepresentation.py
/usr/share/pyshared/sfc/representation/interiorfacetintegralrepresentation.py
/usr/share/pyshared/sfc/representation/swiginac_eval.py
/usr/share/pyshared/sfc/symbolic_utils/__init__.py
/usr/share/pyshared/sfc/symbolic_utils/integration.py
/usr/share/pyshared/sfc/symbolic_utils/symbol_factory.py
/usr/share/pyshared/sfc/symbolic_utils/symbolic_utils.py