Filförteckning för paketet sbuild i wheezy för arkitekturen all

/etc/sbuild/sbuild.conf
/usr/bin/sbuild
/usr/bin/sbuild-abort
/usr/bin/sbuild-apt
/usr/bin/sbuild-checkpackages
/usr/bin/sbuild-clean
/usr/bin/sbuild-distupgrade
/usr/bin/sbuild-hold
/usr/bin/sbuild-shell
/usr/bin/sbuild-unhold
/usr/bin/sbuild-update
/usr/bin/sbuild-upgrade
/usr/sbin/sbuild-adduser
/usr/sbin/sbuild-createchroot
/usr/share/doc/sbuild/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/sbuild/NEWS.gz
/usr/share/doc/sbuild/README.Debian
/usr/share/doc/sbuild/README.bins
/usr/share/doc/sbuild/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sbuild/changelog.gz
/usr/share/doc/sbuild/configs/README
/usr/share/doc/sbuild/configs/ref-oldstable
/usr/share/doc/sbuild/configs/ref-stable
/usr/share/doc/sbuild/configs/ref-testing
/usr/share/doc/sbuild/configs/ref-unstable
/usr/share/doc/sbuild/copyright
/usr/share/doc/sbuild/cvslogs.old.gz
/usr/share/doc/sbuild/examples/example.sbuildrc
/usr/share/man/man1/sbuild-abort.1.gz
/usr/share/man/man1/sbuild-apt.1.gz
/usr/share/man/man1/sbuild-checkpackages.1.gz
/usr/share/man/man1/sbuild-clean.1.gz
/usr/share/man/man1/sbuild-distupgrade.1.gz
/usr/share/man/man1/sbuild-hold.1.gz
/usr/share/man/man1/sbuild-shell.1.gz
/usr/share/man/man1/sbuild-unhold.1.gz
/usr/share/man/man1/sbuild-update.1.gz
/usr/share/man/man1/sbuild-upgrade.1.gz
/usr/share/man/man1/sbuild.1.gz
/usr/share/man/man5/sbuild.conf.5.gz
/usr/share/man/man7/sbuild-setup.7.gz
/usr/share/man/man8/sbuild-adduser.8.gz
/usr/share/man/man8/sbuild-createchroot.8.gz
/usr/share/sbuild/create-chroot
/usr/share/sbuild/dobuildlog