Filförteckning för paketet ruby-pdf-reader i wheezy för arkitekturen all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf-reader.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/hash.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/abstract_strategy.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/buffer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/cmap.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/encoding.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/encodings/mac_expert.txt
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/encodings/mac_roman.txt
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/encodings/pdf_doc.txt
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/encodings/standard.txt
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/encodings/symbol.txt
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/encodings/win_ansi.txt
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/encodings/zapf_dingbats.txt
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/error.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/filter.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/font.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/form_xobject.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/glyph_hash.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/glyphlist.txt
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/lzw.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/metadata_strategy.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/object_cache.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/object_hash.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/object_stream.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/page.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/page_state.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/page_text_receiver.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/pages_strategy.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/print_receiver.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/reference.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/register_receiver.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/resource_methods.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/standard_security_handler.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/stream.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/text_receiver.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/token.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pdf/reader/xref.rb
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/README.rdoc.gz
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/copyright
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/examples/callbacks.rb
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/examples/extract_bates.rb
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/examples/extract_fonts.rb
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/examples/extract_images.rb
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/examples/hash.rb
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/examples/metadata.rb
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/examples/page_count.rb
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/examples/rspec.rb
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/examples/text.rb
/usr/share/doc/ruby-pdf-reader/examples/version.rb
/usr/share/rubygems-integration/1.8/specifications/pdf-reader-1.1.1.gemspec
/usr/share/rubygems-integration/1.9.1/specifications/pdf-reader-1.1.1.gemspec