Filförteckning för paketet r-cran-zelig i wheezy för arkitekturen all

/usr/lib/R/site-library/Zelig/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/Zelig/INDEX
/usr/lib/R/site-library/Zelig/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/Zelig/Meta/data.rds
/usr/lib/R/site-library/Zelig/Meta/demo.rds
/usr/lib/R/site-library/Zelig/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/Zelig/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/Zelig/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/Zelig/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/Zelig/Meta/vignette.rds
/usr/lib/R/site-library/Zelig/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/Zelig/R/Zelig
/usr/lib/R/site-library/Zelig/R/Zelig.rdb
/usr/lib/R/site-library/Zelig/R/Zelig.rdx
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/MatchIt.url.tab.gz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/PErisk.txt.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/SupremeCourt.txt.gz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/Weimar.txt.gz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/Zelig.url.tab.gz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/approval.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/bivariate.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/coalition.tab.xz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/coalition2.txt.xz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/eidat.txt.gz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/free1.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/free2.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/friendship.RData
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/grunfeld.txt.gz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/hoff.tab.gz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/homerun.txt.xz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/immi1.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/immi2.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/immi3.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/immi4.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/immi5.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/immigration.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/klein.txt.gz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/kmenta.txt.gz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/macro.tab.xz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/mexico.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/mid.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/newpainters.txt.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/sanction.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/sna.ex.RData
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/swiss.txt.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/tobin.txt.gz
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/turnout.tab.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/data/voteincome.txt.bz2
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/aov.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/arima.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/bivariate.probit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/blogit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/bprobit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/chopit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/cloglog.net.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/conditional.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/coxph.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/ei.RxC.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/ei.dynamic.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/ei.hier.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/exp.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/factor.bayes.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/factor.mix.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/factor.ord.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/gamma.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/gamma.gee.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/gamma.mixed.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/gamma.negvalues.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/gamma.net.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/gamma.survey.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/irt1d.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/irtkd.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/logit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/logit.bayes.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/logit.gam.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/logit.gee.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/logit.mixed.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/logit.net.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/logit.survey.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/lognorm.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/ls.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/ls.mixed.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/ls.net.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/match.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/mi.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/mlogit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/mlogit.bayes.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/negbin.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/normal.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/normal.bayes.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/normal.gam.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/normal.gee.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/normal.net.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/normal.regression.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/normal.survey.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/ologit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/oprobit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/oprobit.bayes.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/poisson.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/poisson.bayes.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/poisson.gam.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/poisson.gee.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/poisson.mixed.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/poisson.net.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/poisson.survey.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/probit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/probit.bayes.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/probit.gam.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/probit.gee.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/probit.mixed.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/probit.net.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/probit.survey.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/quantile.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/relogit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/repl.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/robust.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/roc.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/strata.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/sur.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/threesls.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/tobit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/tobit.bayes.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/twosls.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/vertci.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/demo/weibull.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/.latex2html-init
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/bl.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/blogit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/blogit.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/blogit.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/bprobit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/bprobit.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/bprobit.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/gamma.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/gamma.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/gamma.mixed.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/gamma.mixed.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/gamma.mixed.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/gamma.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/gamma.survey.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/gamma.survey.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/gamma.survey.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/index.html
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/logit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/logit.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/logit.mixed.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/logit.mixed.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/logit.mixed.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/logit.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/logit.survey.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/logit.survey.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/logit.survey.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/ls.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/ls.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/ls.mixed.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/ls.mixed.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/ls.mixed.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/ls.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/negbin.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/negbin.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/negbin.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/normal.survey.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/normal.survey.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/normal.survey.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/poisson.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/poisson.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/poisson.mixed.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/poisson.mixed.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/poisson.mixed.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/poisson.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/poisson.survey.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/poisson.survey.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/poisson.survey.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/probit.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/probit.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/probit.mixed.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/probit.mixed.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/probit.mixed.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/probit.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/probit.survey.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/probit.survey.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/probit.survey.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/weibull.R
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/weibull.Rnw
/usr/lib/R/site-library/Zelig/doc/weibull.pdf
/usr/lib/R/site-library/Zelig/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/Zelig/help/Zelig.rdb
/usr/lib/R/site-library/Zelig/help/Zelig.rdx
/usr/lib/R/site-library/Zelig/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/Zelig/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/Zelig/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/Zelig/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/Zelig/zideal/zvcServer.R
/usr/share/doc/r-cran-zelig/README.gz
/usr/share/doc/r-cran-zelig/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-zelig/copyright