Filförteckning för paketet qmail-tools i wheezy för arkitekturen all

/usr/lib/qmail/prepare-upgrade-from-nonfree
/usr/lib/qmail/prepare-upgrade-from-unofficial
/usr/sbin/queue-repair
/usr/share/doc/qmail-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/qmail-tools/changelog.queue-repair
/usr/share/doc/qmail-tools/copyright
/usr/share/man/man8/queue-repair.8.gz