Filförteckning för paketet python-twisted-conch i wheezy för arkitekturen all

/usr/bin/ckeygen
/usr/bin/conch
/usr/bin/conchftp
/usr/bin/tkconch
/usr/lib/python2.6/dist-packages/Twisted_Conch-12.0.0.egg-info
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/_version.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/avatar.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/checkers.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/client/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/client/agent.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/client/connect.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/client/default.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/client/direct.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/client/knownhosts.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/client/options.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/error.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/insults/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/insults/client.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/insults/colors.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/insults/helper.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/insults/insults.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/insults/text.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/insults/window.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/interfaces.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ls.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/manhole.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/manhole_ssh.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/manhole_tap.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/mixin.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/openssh_compat/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/openssh_compat/factory.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/openssh_compat/primes.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/recvline.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/scripts/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/scripts/cftp.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/scripts/ckeygen.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/scripts/conch.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/scripts/tkconch.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/agent.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/channel.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/common.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/connection.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/factory.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/filetransfer.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/forwarding.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/keys.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/service.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/session.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/sexpy.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/transport.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ssh/userauth.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/stdio.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/tap.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/telnet.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/keydata.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_agent.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_cftp.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_channel.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_checkers.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_ckeygen.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_conch.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_connection.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_default.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_filetransfer.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_helper.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_insults.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_keys.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_knownhosts.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_manhole.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_mixin.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_openssh_compat.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_recvline.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_scripts.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_session.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_ssh.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_tap.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_telnet.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_text.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_transport.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_userauth.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/test/test_window.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ttymodes.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ui/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ui/ansi.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/ui/tkvt100.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/conch/unix.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/plugins/twisted_conch.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Twisted_Conch-12.0.0.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/_version.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/avatar.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/checkers.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/client/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/client/agent.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/client/connect.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/client/default.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/client/direct.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/client/knownhosts.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/client/options.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/error.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/insults/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/insults/client.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/insults/colors.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/insults/helper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/insults/insults.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/insults/text.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/insults/window.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/interfaces.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ls.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/manhole.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/manhole_ssh.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/manhole_tap.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/mixin.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/openssh_compat/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/openssh_compat/factory.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/openssh_compat/primes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/recvline.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/scripts/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/scripts/cftp.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/scripts/ckeygen.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/scripts/conch.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/scripts/tkconch.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/agent.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/channel.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/common.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/connection.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/factory.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/filetransfer.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/forwarding.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/keys.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/service.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/session.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/sexpy.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/transport.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ssh/userauth.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/stdio.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/tap.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/telnet.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/keydata.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_agent.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_cftp.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_channel.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_checkers.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_ckeygen.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_conch.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_connection.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_default.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_filetransfer.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_helper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_insults.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_keys.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_knownhosts.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_manhole.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_mixin.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_openssh_compat.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_recvline.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_scripts.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_session.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_ssh.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_tap.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_telnet.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_text.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_transport.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_userauth.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/test/test_window.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ttymodes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ui/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ui/ansi.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/ui/tkvt100.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/conch/unix.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/plugins/twisted_conch.py
/usr/share/doc/python-twisted-conch/NEWS.gz
/usr/share/doc/python-twisted-conch/README
/usr/share/doc/python-twisted-conch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-twisted-conch/copyright
/usr/share/doc/python-twisted-conch/examples/demo.tac
/usr/share/doc/python-twisted-conch/examples/demo_draw.tac
/usr/share/doc/python-twisted-conch/examples/demo_insults.tac.gz
/usr/share/doc/python-twisted-conch/examples/demo_manhole.tac
/usr/share/doc/python-twisted-conch/examples/demo_recvline.tac
/usr/share/doc/python-twisted-conch/examples/demo_scroll.tac
/usr/share/doc/python-twisted-conch/examples/index.html
/usr/share/doc/python-twisted-conch/examples/sshsimpleclient.py
/usr/share/doc/python-twisted-conch/examples/sshsimpleserver.py
/usr/share/doc/python-twisted-conch/examples/telnet_echo.tac
/usr/share/doc/python-twisted-conch/examples/window.tac.gz
/usr/share/doc/python-twisted-conch/howto/conch_client.html
/usr/share/doc/python-twisted-conch/howto/index.html
/usr/share/man/man1/ckeygen.1.gz
/usr/share/man/man1/conch.1.gz
/usr/share/man/man1/conchftp.1.gz
/usr/share/man/man1/tkconch.1.gz
/usr/share/menu/python-twisted-conch
/usr/share/pyshared/twisted/conch/__init__.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/_version.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/avatar.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/checkers.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/client/__init__.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/client/agent.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/client/connect.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/client/default.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/client/direct.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/client/knownhosts.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/client/options.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/error.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/insults/__init__.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/insults/client.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/insults/colors.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/insults/helper.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/insults/insults.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/insults/text.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/insults/window.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/interfaces.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ls.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/manhole.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/manhole_ssh.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/manhole_tap.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/mixin.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/openssh_compat/__init__.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/openssh_compat/factory.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/openssh_compat/primes.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/recvline.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/scripts/__init__.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/scripts/cftp.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/scripts/ckeygen.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/scripts/conch.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/scripts/tkconch.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/__init__.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/agent.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/channel.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/common.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/connection.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/factory.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/filetransfer.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/forwarding.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/keys.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/service.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/session.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/sexpy.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/transport.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ssh/userauth.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/stdio.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/tap.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/telnet.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/__init__.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/keydata.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_agent.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_cftp.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_channel.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_checkers.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_ckeygen.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_conch.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_connection.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_default.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_filetransfer.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_helper.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_insults.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_keys.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_knownhosts.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_manhole.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_mixin.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_openssh_compat.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_recvline.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_scripts.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_session.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_ssh.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_tap.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_telnet.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_text.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_transport.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_userauth.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/test/test_window.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ttymodes.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ui/__init__.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ui/ansi.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/ui/tkvt100.py
/usr/share/pyshared/twisted/conch/unix.py
/usr/share/pyshared/twisted/plugins/twisted_conch.py